Woonlastenverzekering

CALLAS TOP VERZEKERING

Volledige inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Ga je een huis kopen? Of heb je al een eigen huis? Dan is het belangrijk dat je financieel goed beschermd bent tegen onverwachte situaties zoals langdurige ziekte, een ongeval of werkloosheid. In deze situaties kunnen je inkomsten aanzienlijk dalen. Kun je dan de hypotheeklasten nog wel betalen? En houd je voldoende geld over om prettig te leven?

Met de Callas TOP verzekering weet je zeker dat je bij langdurig arbeidsongeschiktheid 70% van je laatst verdiende loon ontvangt en kun je dit in combinatie met de Callas Woonlastenverzekering zelfs ophogen tot 100%.

In het eerste jaar van ziekte ontvang je meestal 100% van je laatst verdiende inkomen van je werkgever en/of UWV. In het 2e jaar daalt deze uitkering vaak naar 70% bij volledig arbeidsongeschiktheid.

Ben je na 2 jaar echter gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kan je inkomen fors terugvallen. Zelfs tot slechts 28% van het minimumloon (€ 475,- p/m).

De Callas TOP verzekering lost dit probleem op en biedt 70% inkomensgarantie in alle gevallen van arbeidsongeschiktheid.

Neem voor meer informatie contact op met je financieel adviseur of een adviseur bij jou in de buurt.

Laatste nieuws

Antwoord op veel gestelde vragen

Wat voor soort verzekering is het?

De TOP verzekering is een inkomensverzekering en garandeert 70% van het laatstverdiende inkomen bij arbeidsongeschiktheid (het oude inkomen is hierbij gemaximeerd op € 50.000 bruto jaarsalaris).

Is het een UWV-volgende dekking?

Ja.

Is het een WGA-hiaatverzekering?

De Callas TOP verzekering is inderdaad vergelijkbaar met een WGA-hiaatverzekering. De meeste WGA hiaatverzekeringen bieden echter géén echte inkomensgarantie zoals de Callas TOP verzekering. De Callas TOP verzekering betreft dus een zgn. ‘WGA-hiaatverzekering uitgebreid’ en garandeert 70% van het laatstverdiende inkomen in alle scenario’s van arbeidsongeschiktheid.

Wat als ik al een WGA-hiaatverzekering heb via mijn werkgever?

Afhankelijk van deze WGA hiaatverzekering kan de TOP verzekering een prima aanvulling zijn. Veruit de meeste WGA hiaatverzekeringen in de markt zijn basisverzekeringen; ze bieden slechts een zeer beperkte inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Ik heb al een woonlastenverzekering, kan ik de TOP verzekering dan nog wel afsluiten?

Ja. Of het slim is hangt onder meer af van het verzekerd bedrag van de lopende woonlastenverzekering. Je adviseur kan beoordelen of het zinvol is. Indien de TOP verzekering later wordt bijgesloten wordt er van beide dekkingen (woonlastenverzekering en TOP verzekering) een nieuwe polis opgemaakt. Ook worden er opnieuw gezondheidsvragen gesteld.

Is de uitkering netto?

Nee, de uitkering is bruto. Met de uitkering wordt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 70% van het laatstverdiende inkomen (dit inkomen is hierbij gemaximeerd op € 50.000).

Hoe wordt de uitkering berekend als ik arbeidsongeschikt raak?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Is het totale inkomen bij arbeidsongeschiktheid lager dan 70%? Dan vult de TOP verzekering aan tot 70% van je oude inkomen (gemaximeerd op € 50.000).

Hoe vaak kan er een claim ingediend worden?

Er bestaat geen maximum aan het aantal claims dat kan worden ingediend gedurende de looptijd van de verzekering.

Waarom een TOP verzekering afsluiten?

Indien iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt kan het inkomen zeer fors terugvallen, tot zelfs € 475 bruto per maand (=28% van het minimumloon). De TOP verzekering vult het inkomen in alle situaties van arbeidsongeschiktheid aan tot 70% van het laatstverdiende inkomen (gemaximeerd op € 50.000).

Wanneer keert de TOP verzekering uit?

Indien het inkomen bij arbeidsongeschiktheid onder 70% van het laatstverdiende inkomen daalt (het inkomen is hierbij gemaximeerd op € 50.000).

Hoe hoog is de uitkering?

Dat is onder meer afhankelijk van het huidige inkomen, de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele inkomen uit passend werk bij arbeidsongeschiktheid. De TOP verzekering vult het inkomen aan tot 70% van het laatstverdiend inkomen (gemaximeerd op € 50.000).

Tot welk bedrag garandeert de TOP verzekering de 70%?

De Callas TOP verzekering garandeert 70% van je laatstverdiende inkomen ( gemaximeerd op € 50.000 bruto jaarsalaris).

Welke inkomensbestanddelen tellen mee voor bepaling 70% van laatstverdiende inkomen?

Indien u in aanmerking komt voor een WIA uitkering, wordt uw bruto maandinkomen inclusief vakantiegeld door het UWV vastgesteld. Het nieuwe maandloon is dit bruto maandinkomen plus een eventuele uitkering (inclusief vakantiegeld) uit: 

 – de WIA, 
– de sociale voorzieningen, 
– een andere verzekering dan deze verzekering die uw inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid. (bijvoorbeeld een WGA hiaat verzekering) 
Een uitkering uit een lastenverzekering of excedentverzekering valt nooit onder het nieuwe maandloon.

Moet het verzekerd bedrag aangepast worden als mijn inkomen wijzigt?

Nee, dat is  niet nodig. De TOP verzekering keert altijd uit tot 70% van het laatstverdiende inkomen (gemaximeerd op € 50.000). Een wijziging van je inkomen hoeft niet te worden doorgegeven.

Hoe wordt het laatstverdiende inkomen berekend?

Met het laatstverdiende maandinkomen voor arbeidsongeschiktheid (en voor afsluiten polis) wordt het inkomen bedoeld waarover belasting wordt betaald dus inclusief: bonussen, winstuitkeringen, 13e maand, vakantiegeld, bijtelling auto van de zaak. (exacte omschrijving in voorwaarden)

Kan de verzekeraar tussentijds de premie wijzigen?

De verzekeraar kan jaarlijks de premie naar boven of naar beneden bijstellen. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is echter niet de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie te wijzigen.

Is deze verzekering alleen voor werknemers met een vast contract?

Nee, ook werknemers met een flexibel en/of tijdelijk contract kunnen een woonlastenverzekering en/of TOP verzekering afsluiten.

Zijn de looptijden van de TOP verzekering en Woonlastenverzekering hetzelfde?

Ja. De looptijd van de TOP verzekering is altijd gelijk aan de looptijd van de woonlastenverzekering.

Hoe lang moet de premie betaald worden?

Gedurende de gehele verzekeringsduur. Die kiest de klant zelf. De laatste twee jaar van de looptijd van de verzekering hoeft geen premie meer betaald worden.

Kan de polis tussentijds opgezegd worden?

Ja, de polis is maandelijks opzegbaar.

Geldt er premievrijstelling tijdens een uitkering?

Ja. Net als bij de woonlastenverzekering geldt er ook premievrijstelling bij de TOP verzekering bij een uitkering.

Heeft de Woonlastenverzekering invloed op de uitkering van de TOP verzekering?

Nee. Een uitkering uit een reeds bestaande of nieuwe woonlastenverzekering wordt nooit gekort op de uitkering van de TOP verzekering.

Heeft een excedentverzekering invloed op de uitkering van de TOP verzekering?

Nee. Een uitkering uit een excedentverzekering wordt nooit gekort op de TOP verzekering.

Moet ik verandering van werkgever of beroep doorgegeven?

Nee dat is niet nodig.

Wanneer ik een lening sluit met NHG, heb ik toch ook dekking bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid? Wat voegt de WLV/TOP extra toe?

NHG zorgt ervoor dat je onder voorwaarden geen restschuld overhoudt indien je je woning gedwongen zou moeten verkopen. De WLV/TOP dekking voorkomt juist dat je je woning gedwongen moet verkopen. Voorkomen is beter dan genezen!

Waarom zijn er twee aparte polissen?

De aanvraag voor de TOP verzekering en de woonlastenverzekering gebeurt gelijktijdig. Het zijn echter twee aparte verzekeringen. De klant ontvangt dus ook twee polissen. Beiden polissen worden apart geadministreerd en ook de premie van beide verzekeringen worden apart van elkaar geïncasseerd.

Bereken hier uw premie van de TOP verzekering.Callas Nederland B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen

Postbus 75916
1070 AX Amsterdam

 

AFM 12015564
KvK 34180390

©2017 Callas Nederland BV
te Amstelveen

Contact

Tel: 020-426 60 00

Contact account manager