Disclaimer

Aansprakelijkheid

Callas garandeert niet dat haar website zonder onderbrekingen functioneert. Aansprakelijkheidsstellingen tegen Callas Nederland B.V. inzake schade ontstaan door het gebruik van, via deze website, beschikbaar gestelde informatie, inclusief incomplete of onjuiste informatie, zal worden afgewezen zolang er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Callas Nederland B.V. Callas Nederland B.V. aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de website met het risico dat o.a. defecten, virussen en andere onvolkomenheden of verlies van gegevens kunnen ontstaan. Alle aanbiedingen op deze website zijn ter informatie en aldus zonder verplichting en niet bindend. Callas Nederland B.V. behoudt zich, zonder afzonderlijke aankondiging, het recht voor wijzigingen op deze website aan te brengen.

Verwijzingen en links

Callas Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor enige inhoud van links of verwijzingen vanuit deze website, tenzij Callas Nederland B.V. de volledige wetenschap heeft van de illegale inhoud van deze sites en de technische mogelijkheden heeft deze pagina’s te blokkeren voor de bezoekers. Callas Nederland B.V. verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het opnemen van de gelinkte websites er geen illegale inhoud aanwezig was op deze sites. Callas Nederland B.V. heeft geen invloed op de huidige of de toekomstige informatie van de gelinkte websites of andere verwijzingen. Callas Nederland B.V. neemt uitdrukkelijk afstand van de gewijzigde inhoud van de gelinkte websites na opname in deze website. Het is raadzaam om te allen tijde de geboden informatie van externe partijen te verifiëren. Mocht enige schade ontstaan uit het gebruik van deze gelinkte websites dan is slechts de beheerder van deze gelinkte websites verantwoordelijk en niet diegene die de link naar deze websites heeft geplaatst. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen op deze website. Het is niet toegestaan te linken naar de website van Callas Nederland B.V. (www.callasfp.nl) zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Copyright

Het is niet de bedoeling van Callas Nederland B.V. om enig materiaal, zoals afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoboodschappen en teksten te gebruiken waarop copyright rust, maar slechts materiaal te gebruiken dat is geproduceerd door Callas Nederland B.V., dan wel waar toestemming voor is verleend, dan wel waarop geen copyright rust. Waar dit niet mogelijk was, is het copyright van het onderhavige object aangegeven. Het copyright voor het materiaal dat geproduceerd is door de beheerder is vastgelegd. Reproductie of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoboodschappen of elektronische en/of geprinte teksten, zonder schriftelijke toestemming van Callas Nederland B.V. vooraf, is niet toegestaan.

Privacy reglement

Persoonlijke of zakelijke informatie (e-mails, namen, adressen) verkregen van bezoekers op deze website zijn voor intern gebruik en zullen, zonder verzoek van de bezoeker daartoe, niet aan derden worden doorgegeven.

Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze website en alle op de website gepubliceerde informatie zijn gericht op het Nederlands publiek en handelt volgens de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die ontstaan in verband met de website en de daarop gepubliceerde informatie dienen te worden beoordeeld door de Nederlandse rechter die bij uitsluiting hiertoe is bevoegd. Indien gedeeltes of individuele termen van deze verklaring niet correct zijn of juridisch onjuist zijn zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige artikelen van deze disclaimer. Door gebruik van de website, het bekijken hiervan alsmede het gebruiken van de hierop aangeboden informatie, verklaart de bezoeker zich akkoord met de inhoud van de disclaimer.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.