Werken aan je klacht

  • Binnen twee werkdagen wordt de klacht opgepakt.
  • De Callas Credit Life directie neemt de klacht in behandeling.
  • De doorlooptijd is doorgaans vijf werkdagen.
  • In complexe kwesties stemmen we een nieuwe planning af.
  • Oneens met de uitkomst? Dan bieden we een vervolgtraject.
  • De uiteindelijke oplossing wordt schriftelijk bevestigd.

Klachtenafhandeling

Verzekeringen bieden zonder problemen en intermediairs bijstaan als het nodig is. Dat staat hoog op onze prioriteitenlijst. U merkt dat natuurlijk aan de kwaliteit van onze producten, maar bijvoorbeeld ook aan de snelheid van handelen bij aanvragen of schademeldingen en het contact met onze medewerkers.

Heeft u desondanks een negatieve ervaring of bent u niet tevreden over een product? Aarzel niet om het door te geven. We doen er alles aan om een gezamenlijke oplossing te vinden. De directie van Callas Credit Life zet zich hier persoonlijk voor in.

Postcode-regio-BEW

Hoe geeft u een klacht door?

U kunt een klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

Omschrijf uw klacht zo concreet mogelijk en vermeld het polisnummer, uw naam, adres en telefoonnummer.

Komen we er niet uit?

Als u met de directie van Callas Credit Life niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u uw een klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit kan tot drie maanden nadat u van Callas Credit Life een reactie heeft gekregen.

 

Contactgegevens van KiFiD:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 070-333 89 99
www.kifid.nl
info@kifid.nl