Callas Credit Life Inkomensgarantie

verbeterd-r
verbeterd-r

Callas Credit Life Inkomensgarantie

Unieke kenmerken

 • Dekt tot maximaal 90% van je inkomen
 • Tot inkomen van € 100.000 bruto per jaar
 • Looptijd onbeperkt (tot maximaal eindleeftijd tot 67 jaar)
 • Dekking nu ook mogelijk vanaf het tweede ziektejaar

Gegarandeerd het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als u niet meer kan werken door een ziekte of ongeval, komt u na 2 jaar in aanmerking voor een WIA uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van vele factoren. Uw inkomen kan hierbij fors dalen, zelfs tot onder de € 500,- per maand.

De Callas Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geeft u aan, welk inkomen u wilt blijven ontvangen. De Callas Credit Life Inkomensgarantie vult uw WIA- uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot dit gewenste bedrag. Zo weet u zeker dat u altijd voldoende inkomen ontvangt om hetgeen u belangrijk vindt te kunnen blijven betalen. Ook als u onverhoopt arbeidsongeschikt bent.

Een praktijkvoorbeeld met premies

Peter Bos, 30 jaar, ontvangt een salaris inclusief vakantiegeld van € 4.000 bruto per maand. Peter heeft met zijn adviseur bepaald dat hij in geval van langdurige ziekte € 3.600 nodig heeft, totdat hij 50 jaar wordt. Als Peter langdurig ziek wordt, vult de Callas Credit Life Inkomensgarantie het inkomen aan tot € 3.600.

De premie die Peter betaalt voor deze zekerheid is bruto € 26,88 en netto € 16,48 per maand. Met de start van de uitkering na 1 jaar ziekte in plaats van bij aanvang WIA komt de premie uit op respectievelijk bruto € 28,88 en netto € 18,09 per maand.

Bereken de premie

Binnen enkele minuten heeft u inzicht in de premie van de Callas Credit Life Inkomensgarantie. Deze verzekering vult uw WIA- uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot het door uw gewenste bedrag.Downloads

Hieronder vindt u alle informatie over de Callas Credit Life Inkomensgarantie die u kunt downloaden.

Product Informatieblad Inkomensgarantie
Verzekeringsvoorwaarden Inkomensgarantie
Toelichting Verzekeringsvoorwaarden Inkomensgarantie
Verzekeringskaart Inkomensgarantie

Met de verzekeringskaart kun je in één oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt je de Callas Credit Life Inkomensgarantie te vergelijken met andere aanbieders.

Advieskaart productkaart arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Flyer Callas Credit Life Inkomensgarantie
Aangifteformulier arbeidsongeschiktheid Callas Credit Life Inkomensgarantie

Antwoord op veelgestelde vragen

Zoek uw antwoord op een specifieke vraag over de Callas Credit Life Inkomensgarantie, bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Advies

Waarom een Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geeft u aan, welk inkomen u wilt blijven ontvangen. De Callas Credit Life Inkomensgarantie vult uw WIA uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot dit gewenste bedrag. Zo weet u zeker dat u voldoende inkomen ontvangt om prettig van te kunnen blijven leven.

Wanneer kan ik een Callas Credit Life Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie kunt u afsluiten op het moment dat u een nieuwe hypotheek afsluit, of wanneer de rentevaste periode van de huidige hypotheek afloopt. Maar bij veranderingen ten aanzien van je hypotheek, lagere rente, andere aflosvorm (beleggingshypotheken omzetten, of aflossingsvrije delen naar annuïteiten) dan kan de Callas Credit Life Inkomensgarantie ook afgesloten worden

Voor wie is de Callas Credit Life Inkomensgarantie geschikt?

De Callas Inkomensgarantie is voor u geschikt als u een werknemer bent:

 • met een eigen woning (geen huurders, geen zelfstandigen, geen Directeur Groot Aandeelhouders,
 • die een nieuwe hypotheek afsluit,
 • of waarvan de rente vaste periode van de huidige hypotheek afloopt,
 • en die bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid verzekerd wilt zijn van een bepaald aan te geven (gemaximeerd) inkomen.
 • veranderingen ten aanzien van hypotheek, lagere rente, andere aflosvorm (beleggingshypotheken omzetten, of aflossingsvrije delen naar annuïteiten)

Heeft u via uw werkgever een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’, dan biedt de Inkomensgarantie voor u waarschijnlijk geen toegevoegde waarde.

Wat is het verschil tussen een Woonlastenverzekering en de Callas Credit Life Inkomensgarantie?

Hieronder beknopt de verschillen:

 • Inkomensgarantie: garandeert het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid, maximaal 90% van € 100.000,
 • Woonlastenverzekering: dekt het betalen van de hypotheeklast door een vast bedrag per maand uit te keren. Dit bedrag is vooraf vastgesteld en houdt geen rekening met de hoogte van de WIA uitkering.
Wat als ik al een WGA-hiaatverzekering heb via mijn werkgever?

Is deze WGA hiaatverzekering een basisverzekering, dan is de Callas Credit Life Inkomensgarantie een prima aanvulling. Veruit de meeste WGA hiaatverzekeringen in de markt zijn basisverzekeringen; ze bieden u slechts een zeer beperkte inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft u echter een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’, dan is de Callas Credit Life Inkomensgarantie niet geschikt.

Vraag uw financieel adviseur wat voor WGA hiaatverzekering u heeft en of de Callas Credit Life Inkomensgarantie van toegevoegde waarde is.

Wat als ik al een excedentverzekering heb via mijn werkgever?

Heeft u een excedentverzekering, dan kan de Callas Credit Life Inkomensgarantie minder geschikt voor u zijn.

Wat wordt verstaan onder de hoogte van het gegarandeerde inkomen?

De hoogte van het gegarandeerde inkomen is het gewenste bruto inkomen dat u heeft aangegeven te willen ontvangen, mocht u in de toekomst een WIA-uitkering gaan ontvangen. Callas Credit Life vult deze uitkering aan tot het gewenste inkomen.

Dit gegarandeerde inkomen is een percentage van het huidige inkomen (voor afsluiten) met een maximum van het gewenste inkomen.

Een voorbeeld:

Jan heeft een inkomen (inclusief vakantie geld) van € 3000,- en wenst een bruto inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid van € 2700 bruto. Dan is dit 90% (€ 2700/ € 3000) van het inkomen. Dan is het gegarandeerd inkomen 90% van het laatst verdiende inkomen met een maximum van € 3000,-.

Na verloop van tijd wordt Jan arbeidsongeschikt en het laatst verdiende inkomen bedraagt € 3000 of meer. Dan is het gegarandeerd inkomen € 2700.

Stel dat Jan arbeidsongeschikt wordt en het laatst verdiende inkomen is € 2500, dan heeft hij een gegarandeerd inkomen van 90% van € 2500 is € 2250.

Wat is de minimale en maximale hoogte van het gegarandeerd inkomen?

Het gegarandeerd inkomen is minimaal 70% en maximaal 90% van het huidige inkomen. Deze garantie is mogelijk voor inkomens tot € 100.000 bruto per jaar (€ 6.667 per maand).

Kan de verzekering worden afgesloten met een inkomen hoger dan € 100.000?

Ja, dat kan. Echter gaat het gegarandeerde inkomen niet verder dan 70% tot 90% van € 100.000 bruto jaarinkomen.

Stel dat u € 100.000 bruto per jaar verdient en de Callas Credit Life Inkomensgarantie afsluit voor 90% van uw laatst verdiende inkomen. Dan geldt de garantie van 90% voor € 100.000, dit is het maximaal te verzekeren inkomen.

Kan het gegarandeerd inkomen worden aangepast?

Ja dat kan. U kunt altijd het gegarandeerd inkomen verhogen en verlagen tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden. Verhogen gaat met een gezondheidsverklaring.

Ook kan verhogen zonder gezondheidsverklaring en wel 1 x per 3 jaar evenredig met het gestegen inkomen, met minimaal 5% en maximaal 15%.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent nu en de afgelopen 180 dagen volledig arbeidsgeschikt, en;
 • tijdens deze periode aan het werk en wordt hiervoor betaald, en;
 • er is niets bekend over ontslag of dreiging van ontslag.
Waarom kan de Callas Credit Life Inkomensgarantie alleen op basis van gangbare arbeid?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie werkt samen met de WIA. De WIA is op basis van gangbare arbeid (UWV volgend). Daarom is de Callas Credit Life Inkomensgarantie ook op basis van gangbare arbeid.

Welke looptijd kan ik kiezen?

U kunt kiezen voor een looptijd van 5 tot onbeperkt (tot maximale eindleeftijd 67 jaar)

U ontvangt de aanvulling op je WIA uitkering zolang de verzekering loopt en  u voldoet aan de voorwaarden van de Callas Credit Life Inkomensgarantie.

Moet ik een salaris wijziging doorgeven?

Nee, dat hoeft niet. Wel kan dit verstandig zijn door te geven aan uw adviseur, aangezien de Inkomensgarantie is vastgesteld op basis van het inkomen op het moment van afsluiten.

Als uw salaris wijzigt kunnen ook uw inkomenswensen veranderen. Als dat het geval is, is het belangrijk ook de inkomensgarantie aan te passen. Zowel omhoog als omlaag is dit mogelijk.

Moet verandering van werkgever of beroep doorgegeven worden?

Nee, dat is niet nodig.

Wanneer moet ik melden dat ik ziek of arbeidsongeschikt ben?

U dient dit aan uw adviseur door te geven als u:

 • al 3 maanden ziek of arbeidsongeschikt bent.
 • gelijk als u een WIA uitkering aanvraagt.
Welke wijzigingen dien ik door te geven?

Het is belangrijk in de volgende situaties je adviseur op de hoogte te brengen:

 • U gaat verhuizen
 • U vertrekt voor langer dan twee maanden naar het buitenland;
 • U gaat minder dan 16 uur per week je beroep, waarvoor u wordt betaald, actief gaat uitoefenen;
 • U gebruikt gaat maken van een VUT-regeling of met (pre-) pensioen gaat;
 • U als (zelfstandig) ondernemer gaat werken.

Voorwaarden

Wat is niet gedekt?

Algemene uitsluitingen zoals roekeloosheid, molest en bovenmatig alcohol gebruik. En in sommige gevallen staat een clausule op de polis. Deze clausule geldt als u geen volledige dekking kunt krijgen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ziekte, klacht of gebrek die u voor het begin van de verzekering al heeft.

U wordt altijd eerst geïnformeerd over een clausule.

Premie

Is de premie aftrekbaar?

Voor de Callas Credit Life Inkomensgarantie betaal je maandelijks een premie. Deze premie is aftrekbaar voor de belasting. Afhankelijk van het inkomen krijgt u een bepaald deel van de premie terug van de belasting.

Uitkeringen uit deze verzekering zijn belastbaar.

Geldt er premievrijstelling tijdens een uitkering?

Ja. Net als bij de woonlastenverzekering geldt er ook premievrijstelling bij de Inkomensgarantie bij een uitkering.

Hoe lang moet de premie betaald worden?

Gedurende de gehele verzekeringsduur. De verzekeringsduur, tussen de 5 jaar en looptijd verzekering, kiest u zelf. De laatste twee jaar van de looptijd van de verzekering hoeft u geen premie meer te betalen.

Blijft de premie gelijk gedurende de looptijd?

Ja, in principe wel. De premie van de Callas Credit Life Inkomensgarantie blijft gelijk tijdens de looptijd.

Wel kan de verzekeraar jaarlijks de premie naar boven of naar beneden aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Kan de verzekeraar tussentijds de premie wijzigen?

De verzekeraar kan jaarlijks de premie naar boven of naar beneden bijstellen. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Afsluiten

Hoe kan ik de Callas Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie kunt u afsluiten via je eigen hypotheekadviseur, indien deze aangesloten is bij Callas Credit Life , of een onafhankelijke adviseur uit ons landelijke netwerk.

We brengen u graag in contact met een adviseur bij u in de buurt.

Uitkering

Hoe hoog is de uitkering?

Dit hangt af van het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het gegarandeerde inkomen. Als de WIA-uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid onder het gegarandeerde inkomen uitkomt, vult de Callas Credit Life Inkomensgarantie het inkomen aan. Zo wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid gelijk aan het gegarandeerde inkomen.

Wanneer start de uitkering?

Op het moment dat u in de WIA komt. Dit is meestal na twee jaar ziekte. Komt deze uitkering onder het door uw gewenste gegarandeerde inkomen uit, dan start de aanvulling uit de Callas Credit Life Inkomensgarantie.

Hoe lang krijg ik de aanvullende uitkering?

U krijgt de aanvullende uitkering zolang de verzekering loopt en u voldoet aan de voorwaarden van de verzekering. De uitkering eindigt altijd op de einddatum. De einddatum is vermeld op de polis.

Opzeggen

Kan de polis tussentijds opgezegd worden?

Ja, de polis is maandelijks opzegbaar.

Advies op maat

Wilt u uw inkomen optimaal beschermen met de Callas Credit Life Inkomensgarantie? Laat u goed adviseren wat voor uw de best passende oplossing is.

De financiële producten van Callas Credit Life zijn uitsluitend verkrijgbaar via professionele financieel adviseurs. Deze zijn door heel Nederland gevestigd. Grote kans dus dat ook uw eigen hypotheek of financieel adviseur onze producten aanbiedt.

Is dat niet het geval of heeft u nog geen adviseur, dan brengen we u graag in contact met een adviseur bij u in de buurt. Vul hieronder het formulier in en een adviseur neemt spoedig contact met u op.

  Naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Ik wil advies over *

  Aanvullende informatie

  Callas Credit Life Inkomensgarantie

  Binnen enkele minuten weet u hoeveel premie u betaalt voor de Callas Credit Life Inkomensgarantie.

  Bescherm je inkomen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid

  Laat u goed adviseren over het beschermen van uw inkomen tegen ongewenste inkomensrisico’s.