Callas Credit Life Inkomensgarantie

verbeterd-r
verbeterd-r

Callas Credit Life Inkomensgarantie

De voordelen:

 • Dekt tot maximaal 90% van je inkomen
 • Tot inkomen van € 100.000 bruto per jaar
 • Looptijd onbeperkt (tot maximaal eindleeftijd van 67 jaar)

Gegarandeerd het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als je niet meer kan werken door een ziekte of ongeval, kom je na 2 jaar in aanmerking voor een WIA uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van vele factoren. Je inkomen kan hierbij fors dalen, zelfs tot onder de € 500,- per maand.

De Callas Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geef je aan, welk inkomen je wilt blijven ontvangen. De Callas Credit Life Inkomensgarantie vult je WIA- uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot dit gewenste bedrag. Zo weet je zeker dat je altijd voldoende inkomen ontvangt om hetgeen je belangrijk vindt te kunnen blijven betalen Ook als je onverhoopt arbeidsongeschikt bent.

Een praktijkvoorbeeld met premies

Peter Bos, 30 jaar, ontvangt een salaris inclusief vakantiegeld van € 4.000 bruto per maand. Peter heeft met zijn adviseur bepaald dat hij in geval van langdurige ziekte € 3.600 nodig heeft, totdat hij 50 jaar wordt. Als Peter langdurig ziek wordt, vult de Callas Credit Life Inkomensgarantie het inkomen aan tot € 3.600.

De premie die Peter betaalt voor deze zekerheid is bruto € 26,88 en netto € 16,48 per maand. Met de start van de uitkering na 1 jaar ziekte in plaats van bij aanvang WIA komt de premie uit op respectievelijk bruto € 28,88 en netto € 18,09 per maand.

Bereken je premie

Binnen enkele minuten heb je inzicht in de premie van je Callas Credit Life Inkomensgarantie. Deze verzekering vult je WIA- uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot het door jou gewenste bedrag.Downloads

Hieronder vind je alle informatie over de Callas Credit Life Inkomensgarantie die je kunt downloaden.

Product Informatieblad Inkomensgarantie
Verzekeringsvoorwaarden Inkomensgarantie
Toelichting Verzekeringsvoorwaarden Inkomensgarantie
Verzekeringskaart Inkomensgarantie

Met de verzekeringskaart kun je in één oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt je de Callas Credit Life Inkomensgarantie te vergelijken met andere aanbieders.

Flyer Inkomensgarantie

Antwoord op veelgestelde vragen

Zoek je antwoord op een specifieke vraag over de Callas Credit Life Inkomensgarantie, bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Advies

Waarom een Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geef je aan, welk inkomen je wilt blijven ontvangen. De Callas Credit Life Inkomensgarantie vult je WIA uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot dit gewenste bedrag. Zo weet je zeker dat je voldoende inkomen ontvangt om prettig van te kunnen blijven leven.

Wanneer kan ik een Callas Credit Life Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie kun je afsluiten op het moment dat je een nieuwe hypotheek afsluit, of wanneer de rentevaste periode van de huidige hypotheek afloopt. Maar bij veranderingen ten aanzien van je hypotheek, lagere rente, andere aflosvorm (beleggingshypotheken omzetten, of aflossingsvrije delen naar annuïteiten) dan kan de Callas Credit Life Inkomensgarantie ook afgesloten worden

Voor wie is de Callas Credit Life Inkomensgarantie geschikt?

De Callas Inkomensgarantie is voor jou geschikt als je een werknemer bent:

 • met een eigen woning (geen huurders, geen zelfstandigen, geen Directeur Groot Aandeelhouders,
 • die een nieuwe hypotheek afsluit,
 • of waarvan de rente vaste periode van de huidige hypotheek afloopt,
 • en die bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid verzekerd wilt zijn van een bepaald aan te geven (gemaximeerd) inkomen.
 • veranderingen ten aanzien van hypotheek, lagere rente, andere aflosvorm (beleggingshypotheken omzetten, of aflossingsvrije delen naar annuïteiten)

Heb je via je werkgever een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’, dan biedt de Inkomensgarantie voor jou waarschijnlijk geen toegevoegde waarde.

Wat is het verschil tussen een Woonlastenverzekering en de Callas Credit Life Inkomensgarantie?

Hieronder beknopt de verschillen:

 • Inkomensgarantie: garandeert het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid, maximaal 90% van € 100.000,
 • Woonlastenverzekering: dekt het betalen van de hypotheeklast door een vast bedrag per maand uit te keren. Dit bedrag is vooraf vastgesteld en houdt geen rekening met de hoogte van de WIA uitkering.
Wat als ik al een WGA-hiaatverzekering heb via mijn werkgever?

Is deze WGA hiaatverzekering een basisverzekering, dan is de Callas Credit Life Inkomensgarantie een prima aanvulling. Veruit de meeste WGA hiaatverzekeringen in de markt zijn basisverzekeringen; ze bieden je slechts een zeer beperkte inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Heb je echter een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’, dan is de Callas Credit Life Inkomensgarantie niet geschikt.

Vraag je financieel adviseur wat voor WGA hiaatverzekering je hebt en of de Callas Credit Life Inkomensgarantie van toegevoegde waarde is.

Wat als ik al een excedentverzekering heb via mijn werkgever?

Heb je een excedentverzekering, dan kan de Callas Credit Life Inkomensgarantie minder geschikt voor je zijn.

Wat wordt verstaan onder de hoogte van het gegarandeerde inkomen?

De hoogte van het gegarandeerde inkomen is het gewenste bruto inkomen dat je hebt aangegeven te willen ontvangen, mocht je in de toekomst een WIA-uitkering gaan ontvangen. Callas Credit Life vult deze uitkering aan tot het gewenste inkomen.

Dit gegarandeerde inkomen is een percentage van het huidige inkomen (voor afsluiten) met een maximum van het gewenste inkomen.

Een voorbeeld:

Jan heeft een inkomen (inclusief vakantie geld) van € 3000,- en wenst een bruto inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid van € 2700 bruto. Dan is dit 90% (€ 2700/ € 3000) van het inkomen. Dan is het gegarandeerd inkomen 90% van het laatst verdiende inkomen met een maximum van € 3000,-.

Na verloop van tijd wordt Jan arbeidsongeschikt en het laatst verdiende inkomen bedraagt € 3000 of meer. Dan is het gegarandeerd inkomen € 2700.

Stel dat Jan arbeidsongeschikt wordt en het laatst verdiende inkomen is € 2500, dan heeft hij een gegarandeerd inkomen van 90% van € 2500 is € 2250.

Wat is de minimale en maximale hoogte van het gegarandeerd inkomen?

Het gegarandeerd inkomen is minimaal 70% en maximaal 90% van het huidige inkomen. Deze garantie is mogelijk voor inkomens tot € 100.000 bruto per jaar (€ 6.667 per maand).

Kan de verzekering worden afgesloten met een inkomen hoger dan € 100.000?

Ja, dat kan. Echter gaat het gegarandeerde inkomen niet verder dan 70% tot 90% van € 100.000 bruto jaarinkomen.

Stel dat je € 100.000 bruto per jaar verdient en de Callas Credit Life Inkomensgarantie afsluit voor 90% van je laatst verdiende inkomen. Dan geldt de garantie van 90% voor € 100.000, dit is het maximaal te verzekeren inkomen.

Kan het gegarandeerd inkomen worden aangepast?

Ja dat kan. Je kunt altijd het gegarandeerd inkomen verhogen en verlagen tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden. Verhogen gaat met een gezondheidsverklaring.

Ook kan verhogen zonder gezondheidsverklaring en wel 1 x per 3 jaar evenredig met het gestegen inkomen, met minimaal 5% en maximaal 15%.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • je bent nu en de afgelopen 180 dagen volledig arbeidsgeschikt, en;
 • tijdens deze periode aan het werk en wordt hiervoor betaald, en;
 • er is niets bekend over ontslag of dreiging van ontslag.
Waarom kan de Callas Credit Life Inkomensgarantie alleen op basis van gangbare arbeid?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie werkt samen met de WIA. De WIA is op basis van gangbare arbeid (UWV volgend). Daarom is de Callas Credit Life Inkomensgarantie ook op basis van gangbare arbeid.

Welke looptijd kan ik kiezen?

Je kunt kiezen voor een looptijd van 5 tot onbeperkt (tot maximale eindleeftijd 67 jaar)

Je ontvangt de aanvulling op je WIA uitkering zolang de verzekering loopt en je voldoet aan de voorwaarden van de Callas Credit Life Inkomensgarantie.

Moet ik een salaris wijziging doorgeven?

Nee, dat hoeft niet. Wel kan dit verstandig zijn door te geven aan je adviseur, aangezien de Inkomensgarantie is vastgesteld op basis van het inkomen op het moment van afsluiten.

Als je salaris wijzigt kunnen ook je inkomenswensen veranderen. Als dat het geval is, is het belangrijk ook de inkomensgarantie aan te passen. Zowel omhoog als omlaag is dit mogelijk.

Moet verandering van werkgever of beroep doorgegeven worden?

Nee, dat is niet nodig.

Wanneer moet ik melden dat ik ziek of arbeidsongeschikt ben?

Je dient dit aan je adviseur door te geven als je:

 • al 3 maanden ziek of arbeidsongeschikt bent.
 • gelijk als je een WIA uitkering aanvraagt.
Welke wijzigingen dien ik door te geven?

Het is belangrijk in de volgende situaties je adviseur op de hoogte te brengen:

 • Je gaat verhuizen
 • Je vertrekt voor langer dan twee maanden naar het buitenland;
 • Je gaat minder dan 16 uur per week je beroep, waarvoor je wordt betaald, actief gaat uitoefenen;
 • Je gebruik gaat maken van een VUT-regeling of met (pre-) pensioen gaat;
 • Je als (zelfstandig) ondernemer gaat werken.

Voorwaarden

Wat is niet gedekt?

Algemene uitsluitingen zoals roekeloosheid, molest en bovenmatig alcohol gebruik. En in sommige gevallen staat een clausule op de polis. Deze clausule geldt als je geen volledige dekking kunt krijgen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ziekte, klacht of gebrek die je voor het begin van de verzekering al hebt.

Je wordt altijd eerst geïnformeerd over een clausule.

Premie

Is de premie aftrekbaar?

Voor de Callas Credit Life Inkomensgarantie betaal je maandelijks een premie. Deze premie is aftrekbaar voor de belasting. Afhankelijk van het inkomen krijg je een bepaald deel van de premie terug van de belasting.

Uitkeringen uit deze verzekering zijn belastbaar.

Geldt er premievrijstelling tijdens een uitkering?

Ja. Net als bij de woonlastenverzekering geldt er ook premievrijstelling bij de Inkomensgarantie bij een uitkering.

Hoe lang moet de premie betaald worden?

Gedurende de gehele verzekeringsduur. De verzekeringsduur, tussen de 5 jaar en looptijd verzekering, kies je zelf. De laatste twee jaar van de looptijd van de verzekering hoef je geen premie meer te betalen.

Blijft de premie gelijk gedurende de looptijd?

Ja, in principe wel. De premie van de Callas Credit Life Inkomensgarantie blijft gelijk tijdens de looptijd.

Wel kan de verzekeraar jaarlijks de premie naar boven of naar beneden aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Kan de verzekeraar tussentijds de premie wijzigen?

De verzekeraar kan jaarlijks de premie naar boven of naar beneden bijstellen. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Afsluiten

Hoe kan ik de Callas Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Inkomensgarantie kun je afsluiten via je eigen hypotheekadviseur, indien deze aangesloten is bij Callas, of een onafhankelijke adviseur uit ons landelijke netwerk.

We brengen je graag in contact met een adviseur bij jou in de buurt.

Uitkering

Hoe hoog is de uitkering?

Dit hangt af van het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het gegarandeerde inkomen. Als de WIA-uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid onder het gegarandeerde inkomen uitkomt, vult de Callas Credit Life Inkomensgarantie het inkomen aan. Zo wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid gelijk aan het gegarandeerde inkomen.

Wanneer start de uitkering?

Op het moment dat je in de WIA komt. Dit is meestal na twee jaar ziekte. Komt deze uitkering onder het door jou gewenste gegarandeerde inkomen uit, dan start de aanvulling uit de Callas Credit Life Inkomensgarantie.

Hoe lang krijg ik de aanvullende uitkering?

Je krijgt de aanvullende uitkering zolang de verzekering loopt en je voldoet aan de voorwaarden van de verzekering. De uitkering eindigt altijd op de einddatum. De einddatum is vermeld op de polis.

Opzeggen

Kan de polis tussentijds opgezegd worden?

Ja, de polis is maandelijks opzegbaar.

Advies op maat

Wil jij je inkomen optimaal beschermen met de Callas Credit Life Inkomensgarantie? Laat je goed adviseren wat voor jou de best passende oplossing is.

De financiële producten van Callas zijn uitsluitend verkrijgbaar via professionele financieel adviseurs. Deze zijn door heel Nederland gevestigd. Grote kans dus dat ook je eigen hypotheek of financieel adviseur onze producten aanbiedt.

Is dat niet het geval of heb je nog geen adviseur, dan brengen we je graag in contact met een adviseur bij je in de buurt. Vul hieronder het formulier in en een adviseur neemt spoedig contact met je op.

Naam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

E-mail *

Telefoonnummer *

Ik wil advies over *

Aanvullende informatie

Callas Credit Life Inkomensgarantie

Binnen enkele minuten weet je hoeveel premie je betaalt voor de Callas Credit Life Inkomensgarantie.

Bescherm je inkomen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Laat je goed adviseren over het beschermen van je inkomen tegen ongewenste inkomensrisico’s.