Nieuws

Veelgestelde vragen tijdens de webinars van Callas 

Bijgaand een aantal vragen en antwoorden die tijdens het webinar van Callas aanbod zijn gekomen. Het bijwonen van een webinar over de Callas Woonlastenverzekering is mogelijk door u aan te melden via deze link.

Moet je nu een advies uitbrengen op basis van de grootste kans of op basis van het grootste inkomensverlies?
Dat hangt van de klant af. Er zijn klanten die geen enkel risico willen lopen. In dat geval gaat u uit van het doemscenario. Andere klanten nemen genoegen met het meest voorkomend scenario. Van belang is dat het advies is afgestemd op het profiel van de klant.

Hoe zit dat met het accepteren van tijdelijk werk bij werkloosheid? Wordt de uitkering daarna hervat?
Jazeker! Zodoende wordt werken niet bestraft! Standaard geldt een WW uitkeringsduur van 12 maanden, ongeacht het arbeidsverleden. Callas kent namelijk een UWV onafhankelijke WW dekking. Indien iemand na 3 maanden werkloosheid een baan accepteert voor een half jaar, keren we na deze periode nog 9 maanden uit in geval van werkloosheid.

Wat gebeurt er na twee jaar beroepsarbeidsongeschiktheid? Gaat men dan over naar gangbare arbeid?
Nee, indien u kiest voor het criterium beroepsarbeid dan blijft dit criterium van kracht.

Is CHF-norm wel een juist uitgangspunt?
Ja. De CHF norm bepaalt welk inkomen minimaal noodzakelijk is om de hypotheeklast te kunnen blijven betalen. Natuurlijk kan een klant een andere persoonlijke norm hebben, bijvoorbeeld een hogere of zelfs een lagere norm. Mits goed onderbouwd kunt u ook uitgaan van deze persoonlijke norm.

Bij AO kan er worden gekozen voor een wachttijd van 365 dagen of 730 dagen. Waarom kies je voor 365 dagen wachttijd? Je kan toch pas na 2 jaar arbeidsongeschikt worden?
Dat klopt. In de eerste twee ziektejaren geldt de Wulbz (loondoorbetaling bij ziekte). In verreweg de meeste gevallen zakt het inkomen in het tweede ziektejaar naar 70%. Dit kan al voor een hoop problemen zorgen. In dat geval kiest u voor een wachttijd van 1 jaar. Indien de inkomensterugval in het tweede ziektejaar kan worden overbrugd (bijv. door het aanspreken van een spaarrekening) is een wachttijd van twee jaar te overwegen. Dat scheelt al snel 20% premie!

Callas Nederland B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen

Postbus 75916
1070 AX Amsterdam

 

AFM 12015564
KvK 34180390

©2017 Callas Nederland BV
te Amstelveen

Contact

Tel: 020-426 60 00

Contact account manager