Callas Credit Life Woonlastenverzekering

vernieuwd
vernieuwd

Callas Credit Life Woonlastenverzekering

Kenmerken

  • Scherpe premie
  • Looptijd onbeperkt (maximaal tot eindleeftijd 67 jaar)
  • Keert uit als het eigen beroep niet meer kan worden beoefend
  • Elke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid gedekt

Simone van Os
Accountmanager

´Blijven wonen, ook als het tegenzit.´

Goed hypotheekadvies is geen eenrichtingverkeer, het is dynamisch. U en de klant wisselen informatie uit, wegen risico’s af, sluiten zijpaden af en komen samen tot het einddoel: bescherming van het financiële fundament onder de koopwoning. Helaas blijkt deze bescherming in de praktijk vaak onvoldoende geregeld. Maar liefst 40% van de gedwongen woningverkopen wordt veroorzaakt door de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit had in de meeste gevallen voorkomen kunnen worden als de klant zich van de risico’s bewust was geweest.

Onderzoeken geven aan dat het risico van overlijden tot vijf keer kleiner is dan het risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 81% van de hypotheekklanten is verzekerd voor overlijden, echter slechts 12% is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en een luttele 3% voor werkloosheid. Terwijl ruim 60% van de eigen-woningbezitters géén of te weinig financiële buffers heeft om de inkomensterugval op te kunnen vangen. Dat is vreemd en financieel heel risicovol.

Met de Callas Credit Life Woonlastenverzekering hoeven uw klanten zich geen zorgen te maken over het betalen van de woonlasten. Die kunnen ze met de woonlastenverzekering gewoon blijven betalen.

‘Help een klant door de complexe materie van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid’.

Voordelen Callas Credit Life Woonlastenverzekering

Scherpe premie

De Callas Credit Life Woonlastenverzekering heeft een zeer scherpe en in de meeste gevallen zelfs de laagste premie. Maak de berekening en binnen een paar minuten weet u hoeveel de premie is.

 

Ruime dekking

De Callas Credit Life Woonlastenverzekering heeft de beste voorwaarden. Bij lichamelijke of psychische klachten die de beroepsuitoefening helemaal of deels verhinderen, wordt afhankelijk van de gekozen eigen risicotermijn altijd een maandbedrag uitgekeerd op basis van beroepsarbeid. Vanaf het derde jaar kan er gekozen worden voor gangbare-, passende- of beroepsarbeid.

Bekijk de uitgebreide uitleg over de criteria gangbare-, passende- en beroepsarbeid.

 

Heldere voorwaarden

De voorwaarden zijn voor iedereen begrijpelijk. De verzekerde weet precies waar hij aan toe is en wat hij kan verwachten. Dus geen nare verrassingen als er een beroep op de verzekering wordt gedaan. Zekerheid staat voorop.

Bekijk de voorwaarden.

Bereken de premie

De Callas Credit Life Woonlastenverzekering beschermt u klanten al voor enkele euro’s per maand tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Neem nu enkele minuten de tijd om de premie te berekenen.Productinformatie

Hieronder vindt u alle documenten van de Callas Credit Life Woonlastenverzekering die u kunt downloaden.

Informatieblad Woonlastenverzekering
Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering
Onderzoek Consumentenbond
Informatie Gangbare-, passende- en beroepsarbeid
Werkgeversverklaring 2020 + aanvullende voorziening AO (digitaal invullen)
Werkgeversverklaring 2020 + aanvullende voorziening AO (printen en invullen)
Verzekeringskaart Woonlastenverzekering
Aangifteformulier arbeidsongeschiktheid Callas Credit Life Woonlastenverzekering
Aangifteformulier overlijden door ongeval Callas Credit Life Woonlastenverzekering
Aangifteformulier werkloosheid Callas Credit Life Woonlastenverzekering

Antwoord op veel gestelde vragen

Is een woonlastenverzekering alleen voor werknemers met een vast contract?

Nee, ook werknemers met een flexibel en/of tijdelijk contract kunnen een woonlastenverzekering afsluiten.

Kan ik de woonlastenverzekering op ieder moment voor mijn klant afsluiten?

Ja, dat kan. Indien er wordt gekozen voor de module ‘werkloosheidsdekking’ dient de woonlastenverzekering in de periode van 1 maand voor en 1 maand na het afsluiten (tekenen hypotheekofferte) van de hypotheek te worden aangegaan.

Worden er extra vragen gesteld i.v.m. Covid-19?

Ja, alleen bij de werkloosheidsdekking worden extra vragen gesteld.

Voor het aanvragen van de woonlastenverzekering wat is de minimale leeftijd en wat is de maximale leeftijd ?

Minimale leeftijd is 18 jaar en maximale leeftijd is 61 jaar.

Kan een woonlastenverzekering ook in combinatie met een Inkomensgarantie worden afgesloten?

Ja dat is mogelijk. Echter mag de verzekerde er niet op vooruit gaan tijdens arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u een lening sluit met NHG, heeft de klant toch ook dekking bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid? Wat voegt de woonlastenverzekering extra toe?

NHG zorgt ervoor dat hypotheeknemers onder voorwaarden geen restschuld overhouden indien de woning gedwongen verkocht zou moeten worden. De woonlastenverzekering voorkomt juist de situatie dat de woning gedwongen verkocht moet worden. Voorkomen is beter dan genezen!

Wat is het verschil tussen de dekking beroeps-, passende of gangbare arbeid?

Arbeids(on)geschiktheid kan op verschillende manieren worden beoordeeld

Bij de Woonlastenverzekering kunt u kiezen uit de volgende 3 criteria:
Gangbare arbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen
worden gedaan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met ervaring of opleiding.
Passende arbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen worden gedaan. De werkzaamheden moeten aansluiten op ervaring en opleiding.
Beroepsarbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate het eigen beroep kan worden uitgeoefend.

Is elk beroep te verzekeren op basis van beroepsarbeidongeschiktheid?

Nee, sommige (zwaardere) beroepen zijn uitgesloten van beroepsarbeidongeschiktheid en worden aangeboden op passende- en gangbare arbeid.

Is de premie aftrekbaar en moet de verzekerde belasting betalen over de uitkeringen?

De door de verzekerd betaalde premie is aftrekbaar indien voor dekking arbeidsongeschiktheid is gekozen is. De premie voor de dekking van de werkloosheid is niet aftrekbaar.

Moet de verzekerde een tussentijdse wijziging van het beroep doorgeven?

Ja , deze wijziging moet worden doorgegeven, alleen indien er gekozen is voor beroepsarbeid. Een ander beroep, of een andere functie (verzwaring of verlichting) kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking.

Welke wijzigingen moet een verzekerde nog meer doorgeven?

Wijzigingen van de gegevens van de verzekerde zoals een rekeningnummer of een adreswijziging kan de verzekerde rechtstreeks aan Callas Credit Life doorgeven via administratie@callasgroup.com o.v.v. het polisnummer. Wijzigingen die betrekking hebben op de verzekering zelf dienen via de adviseur te gaan.

Moet de verzekerde een melding maken bij een tussentijdse aflossing (hypotheek) omdat de maandlasten dalen?

Nee, daling van de maandlasten is niet van invloed op een eventuele uitkering.

Blijft het oorspronkelijke maandbedrag, wat op de polis staat, verzekerd of moet dit worden aangepast?

Ja, het verzekerd bedrag is maximaal 125% van de woonlasten bij aanvang van de verzekering. Een verandering van de maandlasten is niet van invloed op een eventuele uitkering.

Is de uitkering van de woonlastenverzekering van invloed op de WIA uitkering van het UWV?

Nee. Een uitkering van een Woonlastenverzekering heeft geen invloed op de WIA uitkering van het UWV.

Kan de verzekerde zijn of haar woonlastenverzekering polis verlengen?

Nee, er zal dan een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden.

Krijgt de verzekerde ook een uitkering bij werkloosheid als zij of hij geen vast contract heeft?

Indien een verzekerde voor afloop tijdelijk contract wordt ontslagen kan een uitkering worden aangevraagd tot het einde van het tijdelijk contract. Na afloop van een tijdelijk contract is er geen recht op een werkloosheidsuitkering uit de woonlastenverzekering.

Keuze voor een uitkering volledig of Pro Rata (AO-WW)?

Voor arbeidsongeschiktheid kan er worden gekozen voor een pro rato uitkering. Dan wordt er naar gelang het percentage arbeidsongeschiktheid het verzekerd bedrag uitgekeerd. Vrijwel elke polis wordt op volledig aangevraagd. Dan wordt het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd vanaf 35% arbeidsongeschiktheid.

Indien verzekerde gedeeltelijk werkloos raakt wordt ook het verzekerd bedrag gedeeltelijk uitgekeerd.

Heeft de uitkering uit de woonlastenverzekering invloed op de uitkering van de Inkomensgarantie?

Nee, alleen mag de verzekerde er niet op vooruit gaan tijdens arbeidsongeschiktheid.

Wat is de maximale looptijd en uitkering?

Looptijd tot de 67 jarige leeftijd. Er is geen limiet in het totale uitgekeerde bedrag.

Zit er ook een max (bedrag) aan wat de verzekerde aan uitkering kan ontvangen?

Nee, er zit geen limiet aan het totaal uitgekeerde bedrag.

Hoe werkt de uitkering bij werkloosheid als de verzekerde tijdelijk weer een baan heeft? En mocht de verzekerde dan toch weer thuis komen te zitten krijgt de verzekerde dan opnieuw weer een uitkering?

Indien de verzekerde binnen 36 maanden weer werkloos wordt mag de oude claim weer worden opgestart.

Blijven wonen, ook als het tegenzit.

Met de Callas Credit Life Woonlastenverzekering hoeven uw klanten zich geen zorgen te maken over het betalen van de woonlasten. Die kunnen ze met de woonlastenverzekering gewoon blijven betalen.

Verhoog de waarde van uw advies

Gebruik goede Adviestools om risico’s effectief in kaart te brengen. Door samen met uw klanten stapsgewijs te inventariseren waar hun inkomensrisico’s liggen en te komen tot een passend advies biedt u extra toegevoegde waarde.

Laatste nieuws

Woonlastenverzekering van Callas Credit Life: nu nog beter geworden én in premie verlaagd!

De Woonlastenverzekering van Callas Credit Life is nu nog beter! De Callas Credit Life Woonlastenverzekering is onmisbaar voor werknemers met een eigen woning, die een nieuwe hypotheek afsluiten en die bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid financiële problemen willen voorkomen. Nieuw is dat de looptijd niet meer beperkt is tot 30 jaar maar nu alleen gemaximeerd … Continued

Callas genomineerd voor Gouden Lotus Award

Callas genomineerd voor Gouden Lotus Award InFinance reikt tijdens Hypovak op 28 mei in Nieuwegein de Gouden Lotus Awards uit. Wij zijn wederom door hen geselecteerd, dit keer in de categorie ‘Inkomensverzekeraar’.Daar zijn wij natuurlijk supertrots op want Callas is dé ontwikkelaar van producten die het inkomen van Nederlandse huizenbezitters beschermt tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid!. Help … Continued