Callas TOP Verzekering

Volledige inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid

De Callas TOP verzekering garandeert bij arbeidsongeschiktheid 70% van het laatstverdiende inkomen. De TOP verzekering is daarmee de nieuwe standaard in Nederland als het gaat om het financieel risico bij arbeidsongeschiktheid. Elke huiseigenaar met een hypotheek die geen uitgebreide WGA hiaat verzekering heeft via de werkgever, wordt geadviseerd om dit risico aanvullend af te dekken.

Om je hypotheekklanten bij arbeidsongeschiktheid altijd 70% of meer inkomensgarantie te bieden, sluit je de Callas Woonlastenverzekering aangevuld met de TOP verzekering. Zo bied je klanten een 100% waterdicht advies en tot 100% inkomensgarantie!

Aanvragen Callas TOP verzekering

De Callas Woonlastenverzekering in combinatie met de TOP verzekering kun je  aanvragen via Callas Extranet en de adviessoftwarepakketten; Adviesbox, Scenario Advies en Finix. Andere adviessoftwarepakketten volgen binnenkort.

 

WIA Planner

De TOP verzekering is opgenomen in de Callas WIA Planner (middels een aparte button bij eigen premieberekening). Met de WIA Planner kun je in een paar minuten de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor je klanten in kaart brengen en in een adviesrapport samenvatten.

Bereken de premie van de TOP verzekeringDownloads

Hieronder vind je alle documenten van de Callas TOP verzekering die je kunt downloaden.

Productbeschrijving TOP verzekering
Voorwaarden TOP verzekering
TOP Verzekering premie overzicht
TOP Verzekering flyer consument
Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering
Procesbeschrijving TOP verzekering
Productbeschrijving Woonlastenverzekering
Voorwaarden Woonlastenverzekering
Procesbeschrijving Woonlastenverzekering

Antwoord op veel gestelde vragen

Hier vind je antwoorden op specifieke vragen over de Callas TOP verzekering.

Advies

Waarom een TOP verzekering afsluiten?

Indien iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan het inkomen zeer fors terugvallen, tot zelfs € 475 bruto per maand (=28% van het minimumloon). De TOP verzekering vult het inkomen in alle situaties van arbeidsongeschiktheid aan tot 70% van het laatstverdiende inkomen (gemaximeerd op € 50.000).

Wat voor soort verzekering is het?

De TOP verzekering is een inkomensverzekering en garandeert 70% van het laatstverdiende inkomen bij arbeidsongeschiktheid (het oude inkomen is hierbij gemaximeerd op € 50.000 bruto jaarsalaris).

Is het een UWV-volgende dekking?

Ja.

Is het een WGA-hiaatverzekering?

De Callas TOP verzekering is inderdaad vergelijkbaar met een WGA-hiaatverzekering. De meeste WGA hiaatverzekeringen bieden echter géén echte inkomensgarantie zoals de Callas TOP verzekering. De Callas TOP verzekering lijkt op een zgn. ‘WGA-hiaatverzekering uitgebreid’ en garandeert 70% van het laatstverdiende inkomen in alle scenario’s van arbeidsongeschiktheid.

Wat als de klant al een WGA-hiaatverzekering heeft via de werkgever?

Afhankelijk van deze WGA hiaatverzekering kan de TOP verzekering een prima aanvulling zijn. Veruit de meeste WGA hiaatverzekeringen in de markt zijn basisverzekeringen ; ze bieden slechts een zeer beperkte inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid. In de WIA Planner kunt u een lijst met alle collectieve WGA hiaatverzekeringen bekijken. U ziet dan direct of de TOP verzekering van toegevoegde waarde is.

Hebben jullie een overzicht van de collectieve WGA-hiaat regelingen?

Antwoord

Zijn de TOP en woonlastenverzekering twee aparte polissen?

Ja. Heeft de klant de keuze gemaakt om zowel de TOP verzekering als de woonlastenverzekering af te sluiten dan ontvang hij ook twee polissen. Het zijn twee aparte verzekeringen. Beiden polissen worden apart geadministreerd en ook de premie van beide verzekeringen worden apart van elkaar geïncasseerd.

Wanneer je een lening sluit met NHG, heeft de klant toch ook dekking bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid? Wat voegt de WLV/TOP extra toe?

NHG zorgt ervoor dat u onder voorwaarden geen restschuld overhoudt indien u uw woning gedwongen zou moeten verkopen. De WLV/TOP dekking voorkomt juist dat u uw woning gedwongen moet verkopen. Voorkomen is beter dan genezen.

Welke inkomensbestanddelen tellen mee voor bepaling 70% van laatstverdiende inkomen?

Indien de klant in aanmerking komt voor een WIA uitkering, wordt zijn/haar bruto maandinkomen inclusief vakantiegeld door het UWV vastgesteld. Het nieuwe maandloon is dit bruto maandinkomen plus een eventuele uitkering (inclusief vakantiegeld) uit:

 – de WIA,
– de sociale voorzieningen,
– een andere verzekering dan deze verzekering die van zijn/haar inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid. (bijvoorbeeld een WGA hiaat verzekering)
Een uitkering uit een lastenverzekering of excedentverzekering valt nooit onder het nieuwe maandloon.
Moet het verzekerd bedrag aangepast worden als het inkomen wijzigt?

Nee, dat is  niet nodig. De TOP verzekering keert altijd uit tot 70% van het laatstverdiende inkomen ( gemaximeerd op € 50.000). Een wijziging van het inkomen hoeft niet te worden doorgegeven.

Waarom kan een TOP verzekering alleen op basis van gangbare arbeid en kan dit niet op basis van dezelfde gekozen dekking als bij de woonlastenverzekering?

De TOP verzekering werkt samen met de WIA. De WIA is op basis van gangbare arbeid. Daarom is de TOP verzekering ook op basis van gangbare arbeid.

Moet verandering van werkgever of beroep doorgegeven worden?

Nee, dat is niet nodig.

Waarom is de looptijd voor de TOP verzekering maximaal 30 jaar? Een jong persoon kan deze dekking dan nooit tot zijn/haar AOW leeftijd afsluiten.

De TOP verzekering zorgt ervoor, net zoals de woonlastenverzekering, dat bij arbeidsongeschiktheid de hypotheek en andere kosten betaald kunnen blijven worden. En wel voor de looptijd van de hypotheek. Een hypotheek heeft een looptijd van maximaal 30 jaar, de TOP verzekering en woonlastenverzekering sluiten hierop aan.

Waarom is de inkomensgrens maximaal Euro 50.000?

De Callas TOP verzekering is een uniek product en is dus riscotechnisch weinig data van bekend, we wilden een eenvoudig product maken en hebben dus in eerste instantie gekozen voor een maxium van € 50.000.

Als iemand 100% inkomen wenst bij AO waarvan 70% via de TOP, is toch het restant aan inkomen wat je via de woonlastenverz verzekerd 30% van het inkomen?

Dat is juist.

Kun je klanten met een woonloastenverzekering niet beter omzetten naar een TOP dekking?

Het is verstandig dit van geval tot geval te bekijken. Als de voorwaarden van de bestaande dekking minder goed zijn dan de TOP en de premie is aantrekkelijker, dan is dit zeker een optie.

Voorwaarden

Zijn de looptijden van de TOP verzekering en woonlastenverzekering hetzelfde?

Ja. De looptijd van de TOP verzekering is altijd gelijk aan de looptijd van de woonlastenverzekering.

Wanneer je een lening sluit met NHG, heeft de klant toch ook dekking bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid? Wat voegt de WLV/TOP extra toe?

NHG zorgt ervoor dat u onder voorwaarden geen restschuld overhoudt indien u uw woning gedwongen zou moeten verkopen. De woonlasten /TOP dekking voorkomt juist dat u uw woning gedwongen moet verkopen. Voorkomen is beter dan genezen.

Is een woonlastenverzekering en/of TOP verzekering van Callas alleen voor werknemers met een vast contract?

Nee, ook werknemers met een flexibel en/of tijdelijk contract kunnen een woonlastenverzekering en/of TOP verzekering afsluiten.

Premie

Geldt er premievrijstelling tijdens een uitkering?

Ja. Net als bij de woonlastenverzekering geldt er ook premievrijstelling bij de TOP verzekering bij een uitkering.

Hoe lang moet de premie betaald worden?

Gedurende de gehele verzekeringsduur. De verzekeringsduur kiest de klant zelf. De laatste twee jaar van de looptijd van de verzekering hoeft geen premie meer betaald worden.

Blijft de premie gelijk gedurende de looptijd?

Ja, in principe wel. De premie van de Callas TOP verzekering is namelijk inkomensonafhankelijk. De premie stijgt dus niet indien uw klant meer gaat verdienen. Daar is bewust voor gekozen. Hierdoor is het niet nodig om wijzigingen van het inkomen (inflatiecorrectie, loonsverhogingen) aan ons door te geven. Uw klant heeft recht op 70% van het laatstverdiende inkomen bij een claim.

Wel kan de verzekeraar jaarlijks de premie naar boven of naar beneden aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Kan de verzekeraar tussentijds de premie wijzigen?

De verzekeraar kan jaarlijks de premie naar boven of naar beneden bijstellen. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Waarom kan bij de TOP verzekering niet gekozen worden voor premie wel/niet aftrekbaar? (verplicht wel aftrekbaar).

De TOP verzekering garandeert 70% van het laatst verdiende bruto inkomen. Bruto inkomen is voor iedereen hetzelfde begrip. De uitkering van de TOP verzekering is daarom ook bruto, en de maandpremie daardoor ook.

Het verschil tussen bruto en netto inkomen is van vele factoren afhankelijk: gezinssituatie, renteaftrek, auto van de zaak etc.

Afsluiten

Heb ik WFT Inkomen nodig om de TOP verzekering af te kunnen sluiten?

Nee. U kunt de Callas TOP verzekering afsluiten indien u in het bezit bent van WFT Hypothecair Krediet.

Toelichting Bureau DFO:

De Callas TOP verzekering mag worden afgesloten zonder WFT inkomen indien er een relatie is met de hypotheek, daarbij is het moment van afsluiten niet doorslaggevend:

“Onder de definitie van betalingsbeschermer vallen verzekeringen ter dekking van het risico dat verband houdt met de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst inzake consumptief en/of hypothecair krediet. Een groot aantal soorten verzekeringen kunnen onder deze definitie vallen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzekeringen tegen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen of de inkomsten van een cliënt door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of een combinatie van deze dekkingen die in samenhang met een overeenkomst inzake krediet worden gesloten.

In de praktijk zal een verband tussen de verzekering en de overeenkomst inzake krediet aanwezig zijn omdat deze op hetzelfde moment worden aangeboden, geadviseerd of afgesloten.

Indien de verzekering niet op hetzelfde moment wordt aangegaan of aangeboden, is het toch denkbaar dat uit de omstandigheden van het geval – bijvoorbeeld de doelstelling van de cliënt of de intentie van de financiële onderneming – toch een verband met een overeenkomst inzake krediet kan worden aangenomen.”

Via welke softwarepakketten kan ik de TOP Verzekering afsluiten?

De losse Callas TOP verzekering kun je vooralsnog uitsluitend aanvragen via het Callas extranet. De Callas Woonlastenverzekering + TOP verzekering kun je ook aanvragen via de adviessoftwarepakketten (Adviesbox, Scenario Advies en Finix)

De aanvraag voor een woonlastenverzekering en TOP verzekering gebeurt digitaal via HDN.

Mijn klant heeft al een woonlastenverzekering, kan ik de TOP verzekering dan nog wel afsluiten?

Ja. Of het slim is hangt onder meer af van het verzekerd bedrag van de lopende woonlastenverzekering. Als adviseur kan je beoordelen of het zinvol is. Indien de TOP verzekering later wordt bijgesloten wordt er van beide dekkingen (woonlastenverzekering en TOP verzekering) een nieuwe polis opgemaakt. Ook worden er opnieuw gezondheidsvragen gesteld.

Uitkering

Is de uitkering netto?

Nee, de uitkering is bruto. Met de uitkering wordt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 70% van het laatstverdiende inkomen (dit inkomen is hierbij gemaximeerd op € 50.000).

Hoe wordt de uitkering berekend als mijn klant arbeidsongeschikt is?

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Is het totale inkomen bij arbeidsongeschiktheid lager dan 70%? Dan vult de TOP verzekering aan tot 70% van het oude inkomen (gemaximeerd op € 50.000).

Hoe vaak kan er een claim ingediend worden?

Er bestaat geen maximum aan het aantal claims dat kan worden ingediend gedurende de looptijd van de verzekering.

Wanneer keert de TOP verzekering uit?

Indien het inkomen bij arbeidsongeschiktheid onder 70% van het laatstverdiende inkomen daalt (het inkomen is hierbij gemaximeerd op € 50.000).

Hoe hoog is de uitkering?

Dat is onder meer afhankelijk van het huidige inkomen, de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele inkomen uit passend werk bij arbeidsongeschiktheid. De TOP verzekering vult het inkomen aan tot 70% van het laatstverdiend inkomen (gemaximeerd op € 50.000).

Tot welk bedrag garandeert de TOP verzekering de 70%?

De Callas TOP verzekering garandeert 70% van het laatstverdiende inkomen ( gemaximeerd op € 50.000 bruto jaarsalaris).

Hoe wordt het laatstverdiende inkomen berekend?

Dit laatstverdiende inkomen wordt vastgesteld door het UWV. Wij volgen dit.

Heeft de woonlastenverzekering invloed op de uitkering van de TOP verzekering?

Nee. Een uitkering uit een reeds bestaande of nieuwe woonlastenverzekering wordt nooit gekort op de uitkering van de TOP verzekering.

Heeft een excedentverzekering invloed op de uitkering van de TOP verzekering?

Nee. Een uitkering uit een excedentverzekering wordt nooit gekort op de TOP verzekering.

Opzeggen

Kan de polis tussentijds opgezegd worden?

Ja, de polis is maandelijks opzegbaar.

Werk aan de waarde van je advies.

Ga naar onze Advies tools om risicokansen in kaart te brengen. Door samen met je klant stapsgewijs te inventariseren waar zijn risico’s liggen en te komen tot een passend advies bied je meerwaarde als adviseur.

Meer weten over de woonlastenbescherming?

Callas genomineerd voor Gouden Lotus Award

Callas genomineerd voor Gouden Lotus Award InFinance reikt tijdens Hypovak op 28 mei in Nieuwegein de Gouden Lotus Awards uit. Wij zijn wederom door hen geselecteerd, dit keer in de categorie ‘Inkomensverzekeraar’.Daar zijn wij natuurlijk supertrots op want Callas is dé ontwikkelaar van producten die het inkomen van Nederlandse huizenbezitters beschermt tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid!. Help … Continued

Werkgeversverklaring nu met inventarisatie voorzieningen werkgever

Heeft je klant een WGA-Hiaatverzekering via de werkgever? Als (hypotheek)adviseur breng je de inkomensrisico’s in kaart voor je klant. Zo ook het financieel risico bij arbeidsongeschiktheid. Hierbij dien je alle bestaande voorzieningen mee te nemen, zoals een WGA-hiaatverzekering via de werkgever. Callas maakt het je makkelijk om deze voorzieningen te inventariseren.   Tip 1: Werkgeversverklaring … Continued