Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering

Kenmerken

  • Hoge verzekerde bedragen mogelijk tot maar liefst € 6.000.000
  • Scherp geprijsd en ruime acceptatiegrenzen
  • Als eerst gekoppeld aan het klantportaal MyCreditLife
  • Versnelde doorlooptijd door intelligente medische verklaring

Elizabete Correia de Oliveira
Accountmanager

De Callas Credit LIfe Overlijdensrisicoverzekering  is een product wat zich richt op de hypotheekmarkt, waardoor bij overlijden de directe nabestaanden niet met een mogelijke hypotheekschuld achterblijven. In veel gevallen scherp geprijsd en deze verzekering heeft ruime acceptatiegrenzen. Klanten kunnen zich verzekeren tot een bedrag van € 6.000.000. De maximale eindleeftijd is tot 85 jaar en een looptijd van 50 jaar is mogelijk. Tot en met € 600.000 is er geen uitgebreide keuring nodig. Lees meer

Medische Acceptatie MyCreditLife

De medische beoordeling van een Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering wordt uitgevoerd in het klantportaal MyCreditLife van Credit Life.

Credit Life ontwikkelde samen met herverzekeraar Munich Re een intelligente medische verklaring voor de nieuwe verzekering. Is de aanvrager gezond, dan wordt de verzekeringsaanvraag binnen een paar seconden geaccepteerd. Geeft hij aan dat er gezondheidsproblemen zijn, dan krijgt hij automatisch aanvullende relevante vragen. Op basis van de antwoorden wordt de aanvraag beoordeeld. In enkele gevallen is voor de beoordeling direct contact met de medisch adviseur van Credit Life nodig. Daardoor verloopt het proces niet alleen sneller, maar zijn ook de medische gegevens optimaal gewaarborgd.

  • Na het versturen van de aanvraag via Callas Extranet of HDN ontvangt elke verzekerde een e-mail met een link naar zijn eigen MyCreditLife klantportaal;
  • In deze omgeving keurt de verzekeringsnemer de aanvraag goed en vult de verzekerde een gezondheidsverklaring in;
  • Als de gezondheidsverklaring daar reden toe geeft, volgen automatisch aanvullende relevante vragen. Op basis van de antwoorden wordt de aanvraag beoordeeld;
  • In enkele gevallen is voor de beoordeling direct contact met de medisch adviseur van Credit Life nodig. Daardoor verloopt het proces niet alleen sneller, maar zijn ook de medische gegevens optimaal gewaarborgd: Credit Life beheert deze gegevens zonder tussenkomst van externe partijen;
  • Via MyCreditLife account kan de verzekerde het verloop en resultaat van de medische acceptatie van de verzekeringsaanvraag volgen. Het intermediair volgt de voortgang van de aanvraag en de medische acceptatie via Callas Extranet.

Kortom, met de Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering profiteren klanten nu van een snel en geautomatiseerd medisch traject voor een scherpe prijs.

De Callas Overlijdensrisicoverzekering kun je aanvragen via het Callas Extranet en adviessoftwarepakketten.

Bereken de premie

De Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering beschermt directe nabestaanden tegen de financiële gevolgen van overlijden. Vul onderstaande gegevens in en je weet gelijk hoeveel de maandpremie van deze verzekering is.

Ga naar het Callas Extranet om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.Productinformatie

Hieronder vind je alle documenten van de Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering die je kunt downloaden.

Informatieblad Overlijdensrisicoverzekering
Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering
Verzekeringskaart Overlijdensrisicoverzekering
Schade aangifteformulier overlijden Overlijdensrisicoverzekering

Antwoord op veel gestelde vragen

Coronacrisis - Heeft het coronavirus gevolgen voor lopende verzekeringen?

Het coronavirus heeft geen gevolgen voor lopende verzekeringen. We keren het verzekerde bedrag uit bij overlijden door het coronavirus, zoals we dat ook zouden doen als een verzekerde aan iets anders was overleden.

Coronacrisis - Heeft het Coronavirus gevolgen voor aanvragen van nieuwe verzekeringen?

Voor de acceptatie van nieuwe aanvragen voor de overlijdensrisicoverzekering zijn we in bepaalde situaties afhankelijk van anderen. Door het coronavirus zijn onze keuringsinstanties gesloten en hebben artsen andere prioriteiten. Hierdoor kunnen keuringen niet plaatsvinden en kan het langer duren voordat artsen vragen beantwoorden. Dit kan ertoe leiden dat het beoordelen van aanvragen langer duurt of in bepaalde gevallen helemaal stil komt te staan.

Coronacrisis - Wat zijn de gevolgen van het tijdelijk niet uitvoeren van medische keuringen?

Door de Corona-crisis hebben de keurende artsen aangegeven tijdelijk te stoppen met medische keuringen. Ook het leveren van medische informatie door huisartsen en specialisten duurt langer, omdat de artsen andere prioriteiten hebben.

Dat betekent dat er geen medische keuringen mogelijk zijn voor de aanvragen van overlijdensrisicoverzekeringen. Bij de verzekeringen van Callas is een medische keuring vereist voor verzekerde bedragen hoger dan € 600.000, en voor verzekerden van 50 jaar en ouder bij verzekerde bedragen hoger dan € 350.000. Omdat de medische keuringen zijn gestopt, komt het aanvraagproces voor deze verzekeringen stil te staan, totdat er weer keuringen worden uitgevoerd.
Wilt u meer weten over dit bericht?  Neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Coronacrisis - Kan iemand met (symptomen van) het Coronavirus een nieuwe verzekering aanvragen?

Als iemand die een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt op dit moment positief getest is op het coronavirus of symptomen heeft die mogelijk wijzen op het coronavirus, dan kunnen we die aanvraag niet accepteren. We raden aan om te wachten met het indienen van deze aanvraag tot de verzekerde volledig hersteld is.

Coronacrisis - Meer vragen?

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van het coronavirus voor de verzekeringen van Callas Credit Life, neemt u dan contact op met uw accountmanager. Voor algemene informatie over corona en verzekeringen kunt u ook terecht op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Voorlopige dekking - Wat is de voorlopige nieuwe dekking ?

Omdat de keurende artsen hebben aangegeven te stoppen met medische keuringen door de Corona-Crisis hebben wij per 3 april 2020 besloten de voorlopige dekking uit te breiden.

De periode van voorlopige dekking is verlengd naar 6 maanden.
Het maximaal verzekerde bedrag is verhoogd naar € 300.000
De voorlopige dekking keert uit bij overlijden als gevolg van een ongeval

Wilt u meer weten over dit bericht?  Neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Voorlopige dekking - Krijgen aanvragen die voor 3 april 2020 zijn binnengekomen ook de nieuwe voorlopige dekking?

Voor aanvragen die voor 3 april 2020 zijn binnengekomen geldt het volgende. Aanvragen waarvoor al een polis is afgegeven, maar waarvan de ingangsdatum nog niet bereikt is, houden de oude voorlopige dekking.
Aanvragen waarvoor nog geen polis is afgegeven houden de oude voorlopige dekking, maar de termijn wordt wel verlengd van 3 naar 6 maanden. Tijdens deze extra 3 maanden is er alleen dekking bij overlijden door een ongeval.

Voorlopige dekking - Is er bij een verzekering op twee levens dekking als er één verzekerde is geaccepteerd en de ander nog niet?

Ja, voor de geaccepteerde verzekerde is er dekking, mits de op de aanvraag vermelde ingangsdatum van de verzekering is gepasseerd. Voor de niet geaccepteerde verzekerde geldt de voorlopige dekking, dus alleen bij overlijden door een ongeval.

Verhoog de waarde van je advies.

Ga naar de Adviestools om risico’s effectief in kaart te brengen. Door samen met je klanten stapsgewijs te inventariseren waar hun inkomensrisico’s liggen en te komen tot een passend advies biedt je extra meerwaarde.