Woonlastenverzekering van Callas Credit Life: nu nog beter geworden én in premie verlaagd!

De Woonlastenverzekering van Callas Credit Life is nu nog beter!

De Callas Credit Life Woonlastenverzekering is onmisbaar voor werknemers met een eigen woning, die een nieuwe hypotheek afsluiten en die bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid financiële problemen willen voorkomen.

Nieuw is dat de looptijd niet meer beperkt is tot 30 jaar maar nu alleen gemaximeerd tot de leeftijd van 67 jaar. Ook is de aanvangsleeftijd van 59 naar 61 jaar verhoogd. Daarbij zijn de premies over de gehele linie verlaagd.

Behouden blijven alle goede eigenschappen. Zo keert de Callas Credit Life Woonlastenverzekering uit als het eigen beroep niet meer kan worden beoefend, en is elke oorzaak van arbeidsongeschiktheid gedekt. 

Lees hier meer over de Callas Credit Life Woonlastenverzekering.

Wat niet is veranderd is de verzekeraar Credit Life, een dochteronderneming van de  gerenommeerde Duitse verzekeraar Rheinland. Rheinland is opgericht in 1880 en heeft een A-rating.

 

 

 

Praktijkvoorbeeld met premies
Verzekerde is 35 jaar en geeft aan bij arbeidsongeschiktheid € 650 per maand nodig te hebben tot de leeftijd van 55 jaar.

Indien verzekerde zijn eigen beroep niet meer kan uitoefenen vanwege ziekte of een ongeval, krijgt hij na een wachttijd van 1 jaar maandelijks € 650 uitbetaald, gedurende de gehele looptijd. De premie hiervoor bedraagt € 17,89 per maand.

De Inkomensplanner (via het Callas Extranet/ via tab tools) is ook aangepast met de nieuwe Woonlastenverzekering.

Aan te vragen is de Woonlastenverzekering via het Callas Extranet en via alle gangbare advies softwarepakketten: Adviesbox, Finix, Findesk en DIAS Advies.

Meer weten? Neemt u dan contact op met uw accountmanager, hij of zij helpt u graag!