Callas introduceert zekerheidsproduct voor particuliere leaserijder

Financieel dienstverlener Callas introduceert een nieuwe verzekeringsoplossing, de Callas Private Leasebeschermer, die consumenten met een particuliere lease-auto de mogelijkheid biedt om ook bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid probleemloos door te blijven rijden. Callas heeft daarnaast de dekking van zijn bestaande Callas Kredietbeschermer uitgebreid en de premie verlaagd, met bovendien een extra korting voor niet-rokers.

Callas Private Leasebeschermer

Consumenten die voorheen een consumptief krediet gebruikten voor de aanschaf van een auto, stappen in groten getale over naar private lease. Callas komt aan deze verandering tegemoet door de bijbehorende risico’s voor gebruikers af te dekken. Met de Callas Private Leasebeschermer worden bij inkomensverlies door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de leaseverplichtingen overgenomen. In geval van overlijden worden via de Callas Private
Leasebeschermer de resterende verplichtingen uit de private leaseovereenkomst uitgekeerd, zodat de nabestaanden van de auto gebruik kunnen blijven maken.

Vernieuwde Callas Kredietbeschermer: meer dekking, minder premie voor de overlijdensdekking

Callas heeft het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico van de Callas Kredietbeschermer als volgt gewijzigd:

  • De dekking voor ‘diabetici op ingangsdatum’ is flink uitgebreid. De nieuwe voorwaarden geven volledige dekking, uitgezonderd dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid als gevolg van bestaande diabetes. De bepaling dat mensen met suikerziekte alleen gedekt zijn bij overlijden door een ongeval en bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of psychische klachten is hiermee komen te vervallen.
  • Het tarief voor de overlijdensdekking is sterk verlaagd, niet-rokers krijgen bovendien een extra korting. Daarom moet bij de aanvraag het rookgedrag van de verzekerde worden opgegeven.
  • Soepelere regels bij acceptatie. Alleen de ziektes en klachten die de verzekerde had in de 24 maanden voor de ingangsdatum zijn uitgesloten van dekking. In de oude stelling werd dit niet beperkt tot 24 maanden.

Geen medisch traject, na de aanvraag direct een polis

Het aanvragen van de Callas Kredietbeschermer en de Callas Private Leasebeschemer is erg eenvoudig en verloopt bijzonder efficiënt. Aanvragen worden met één klik elektronisch ingediend via MAEX. Er komt geen papier aan te pas. De aanvraag wordt binnen 2 minuten verwerkt, en je hebt de polis direct in je bezit. Het medisch traject gaat via stellingen waarmee de consument met de aanvraag akkoord gaat.

De Callas Private Leasebeschermer en de vernieuwde Callas Kredietbeschermer zijn vanaf nu aan te vragen via MAEX. Adviseurs die geen MAEX hebben kunnen deze producten aanvragen via een service provider.