MyCreditLife

Medische beoordeling

  • Objectief en veilig
  • Deskundige beoordeling
  • Snel
  • Meer transparantie

Wat is MyCreditLife?

Het klantportaal MyCreditLife van Credit Life is het persoonlijke digitale portaal voor de verzekerde. Het online platform zorgt ervoor dat de verzekering bij verzekeraar Credit Life sneller en veiliger wordt verwerkt. Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens van de verzekerde. Dat is wel zo veilig.

Tot nu toe wordt enkel de medische beoordeling van de Callas Credit Life Inkomensgarantie en de Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering uitgevoerd in het beveiligde MyCreditLife klantportaal.

Voor de Callas Credit Life Woonlastenverzekering voert Re Medical Group de medische beoordeling uit. 

Nadat de aanvraag definitief is ingediend via het Callas Credit Life Extranet of HDN wordt de verzekerde verder begeleid vanuit het klantportaal MyCreditLife. Via dit klantportaal vult de verzekerde de Elektronische Gezondheidsverklaring (EGV) in, kan men de verzekeringsaanvraag controleren en daar waar nodig aanvullen. Tevens kan men op de hoogte blijven van de vorderingen en de uiteindelijke medische beoordeling van de aanvraag.

Medische acceptatie

Credit Life ontwikkelde samen met herverzekeraar Munich Re een intelligente medische verklaring voor de nieuwe verzekering. Is de aanvrager gezond, dan wordt de verzekeringsaanvraag binnen een paar seconden geaccepteerd. Geeft hij aan dat er gezondheidsproblemen zijn, dan krijgt hij automatisch aanvullende relevante vragen. Op basis van de antwoorden wordt de aanvraag beoordeeld. In enkele gevallen is voor de beoordeling direct contact met de medisch adviseur van Credit Life nodig. Daardoor verloopt het proces niet alleen sneller, maar zijn ook de medische gegevens optimaal gewaarborgd. Credit Life beheert deze gegevens zonder tussenkomst van externe partijen;

Medische beoordeling

Hieronder leggen wij u uit hoe de medische beoordeling verder in zijn werk gaat.

Stap 1. De verzekerde registreert zich
Nadat Callas Credit Life uw aanvraag heeft ontvangen, ontvangt de verzekerde van Credit Life een e-mail met een persoonlijke uitnodiging om een account aan te maken in het MyCreditLife klantportaal.

Stap 2. De verzekerde vult de ontbrekende aanvraaggegevens in & ondertekent de incassomachtiging
De verzekerde controleert of de aanwezige aanvraaggegevens juist zijn en vult daar waar nodig ontbrekende gegevens aan. Daarna ondertekent de verzekerde de SEPA incassomachtiging.

Stap 3. De verzekerde vult de gezondheidsverklaring in
De verzekerde vult de gezondheidsverklaring in. Daar waar nodig zullen aanvullende vragen automatisch worden gesteld. Er kan ook al een medische machtiging worden opgevraagd.

Stap 4. De verzekerde dient de aanvraag definitief in
De verzekerde vult de slotverklaringen in en dient de aanvraag definitief in.

Stap 5. De verzekeraar start de beoordeling
Als de gezondheidsverklaring daar reden toe geeft, kan er aanvullende informatie opgevraagd worden bij de verzekerde, een arts of een specialist. De beoordeling kan er toe leiden dat de aanvraag niet onder normale voorwaarden geaccepteerd kan worden. U en de verzekerde worden hier dan over geïnformeerd.

Stap 6. Voortgang volgen
De verzekerde kan het verloop en resultaat van de medische acceptatie volgen in het MyCreditLife klantportaal. U als adviseur volgt de voortgang van de aanvraag en de medische acceptatie via Callas Credit Life Extranet bij “Statusoverzicht/Medische Status”.

Stap 7. Resultaat van de beoordeling
Is de aanvraag geaccepteerd zonder opslag of clausule(s)? Dan ontvangen de verzekerde en u als adviseur een e-mail met het polisblad en de voorwaarden. In het geval van acceptatie met opslag of clausule(s) ontvangt u beiden per e-mail het wijzigingsvoorstel.

Wilt u alle informatie van deze stappen nog even kort samengevat? Bekijk dan onze infographic hiernaast. Hierin ziet u de 7 stappen van het medische proces in beeld. 

Antwoord op veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over de medische beoordeling via MyCreditLife?
Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is het klantportaal MyCreditLife?

Het klantportaal MyCreditLife van Credit Life is het persoonlijke digitale portaal voor de verzekerde. Hiermee krijgt de verzekerde altijd en overal op een veilige manier toegang tot de aanvraag en de medische beoordeling van de aanvraag. De verzekerde kan zijn/haar persoonlijke gegevens bekijken, wijzigen en kan het aanvraagformulier, de gezondheidsverklaring en de slotverklaring inzien.

De verzekerde heeft problemen met inloggen, wat moet de klant doen?

Als de verzekerde niet meer weet wat zijn/haar gebruikersnaam is, dan is het verstandig om in de e-mail box te zoeken naar een e-mail verstuurd door Credit Life. Wanneer de verzekerde een account heeft aangemaakt, dan ontvangt deze namelijk altijd een e-mail met daarin de gebruikersnaam.

Mocht de gebruikersnaam alsnog niet gevonden worden, dan kan telefonisch contact worden opgenomen met onze helpdesk op 035-8874581 of via helpdesk@mycreditlife.nl. Zij kunnen de gebruikersnaam opzoeken.

Als de verzekerde de gebruikersnaam invult via de inlogpagina van MyCreditLife https://mycreditlife.nl/login en klikt op ‘wachtwoord vergeten’ dan ontvangt de verzekerde een e-mail waarmee een nieuw wachtwoord kan worden ingesteld.

Wat gebeurt er na ontvangst van de ingevulde gezondheidsverklaring?

Nadat de verzekerde de gezondheidsverklaring heeft ingevuld en ingediend, wordt de aanvraag direct beoordeeld. Zijn er geen medische bijzonderheden, dan wordt de aanvraag direct geaccepteerd. Zijn er wel medische bijzonderheden, dan wordt de aanvraag medisch beoordeeld door een medisch adviseur. De verzekerde kan het verloop en resultaat van de medische acceptatie volgen in het MyCreditLife klantportaal. U als adviseur volgt de voortgang van de aanvraag en de medische acceptatie via het Callas Credit Life Extranet bij “Statusoverzicht/Medische Status”.

Welke producten van Callas Credit Life worden medisch beoordeeld door MyCreditLife?

De Callas Credit Life Inkomensgarantie en de Callas Credit Life Overlijdensrisicoverzekering worden beoordeeld door MyCreditLife,

Voor de Callas Credit Life Woonlastenverzekering voert Re Medical Group de medische beoordeling uit.

.

Wat is de status van de aanvraag?

U als adviseur volgt de voortgang van de aanvraag en de medische beoordeling via het Callas Credit Life Extranet bij “Statusoverzicht/Medische Status”. De verzekerde kan het verloop en resultaat van de medische acceptatie volgen in het MyCreditLife klantportaal bij “aanvraag”

Wat betekent de medische status ‘verzekerde gebruikt recht op eerste inzage’?

De verzekerde heeft in het klantportaal MyCreditLife ‘recht van eerste inzage’ aangevraagd, waardoor het medisch advies eerst aan de verzekerde wordt aangeboden.

De verzekerde zal dit advies in het portaal moeten goedkeuren of annuleren, als de verzekerde niet akkoord gaat met het advies.

Zolang de verzekerde dit niet doet kan de aanvraag niet verder worden verwerkt.

Hoe weet ik of de aanvraag definitief is geaccepteerd?

Is de aanvraag geaccepteerd zonder opslag en clausule(s)? Dan ontvangt u en de verzekerde een e-mail met het polisblad en de voorwaarden. In het geval van acceptatie met opslag en clausule(s) ontvangen u en de verzekerde per e-mail het wijzigingsvoorstel.

Waar kan mijn klant het besluit op zijn of haar aanvraag inzien?

Als de verzekerde de link in de e-mail gebruikt om in te loggen in het portaal, dan wordt de verzekerde direct naar de juiste pagina geleid met daarin de reden van het besluit. Mocht deze link niet werken dan kan de verzekerde via www.mycreditlife.nl inloggen in het portaal. Vervolgens kan de verzekerde de aanvraag openen en bij het kopje ‘acceptatieproces’ kiezen voor ‘besluit op aanvraag’. Op deze pagina kan de verzekerde het besluit op de aanvraag teruglezen.