Callas Inkomensgarantie

Alle voordelen

 • Dekt tot maximaal 90% van het inkomen
 • Tot inkomen van € 80.000 bruto per jaar
 • Looptijd 5 tot 30 jaar

Michel van Mook
Accountmanager

Gegarandeerd het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als mensen niet meer kunnen werken door een ziekte of ongeval, komen ze na 2 jaar in aanmerking voor een WIA uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van vele factoren. Het inkomen kan hierbij fors dalen, zelfs onder de € 500,- per maand. Met alle vervelende gevolgen van dien, die jij je hypotheekklanten natuurlijk graag bespaart.

De Callas Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geeft je klant aan, welk inkomen hij of zij wilt blijven ontvangen in het geval van arbeidsongeschiktheid. De Callas Inkomensgarantie vult de WIA-uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot dit gewenste bedrag. Zo weten klanten zeker dat het inkomen voldoende is om zonder financiële zorgen verder te kunnen leven.

Bekijk Presentatie Callas Inkomensgarantie

Bereken de premie

De Callas Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bereken nu in een paar minuten de premie voor een klant. De premie is aftrekbaar.

De Callas Inkomensgarantie kun je aanvragen via het Callas Extranet en de adviessoftwarepakketten Adviesbox, Findesk Finix en Scenario Advies.Downloads

Hieronder vind je alle documenten van de Callas Inkomensgarantie die je kunt downloaden.

Productbeschrijving Inkomensgarantie
Verzekeringsvoorwaarden Inkomensgarantie
Toelichting Verzekeringsvoorwaarden Inkomensgarantie
Procesbeschrijving Inkomensgarantie
Verzekeringskaart Inkomensgarantie
Advieskaart Overzicht Pensioenfondsen en WGA Hiaat 2018
Flyer Inkomensgarantie (voor particulieren)
Werkgeversverklaring 2019 + aanvullende voorzieningen AO (digitaal invullen)
Werkgeversverklaring 2019 + aanvullende voorzieningen AO (printen en invullen)

Antwoord op veel gestelde vragen

Zoekt een antwoord op een specifieke vraag over onderwerp waar in geïnteresseerd bent betreffende de Callas Inkomensgrantie?

Advies

Wat is het verschil tussen een Woonlastenverzekering (+ TOP) en de Callas Inkomensgarantie ?

Hieronder beknopt de verschillen:

 • Inkomensgarantie: garandeert het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid, maximaal 90% van € 80.000,
 • Woonlastenverzekering: dekt het betalen van de hypotheeklast door een vast bedrag per maand uit te keren. Dit bedrag is vooraf vastgesteld en houdt geen rekening met de hoogte van de WIA uitkering.
 • Woonlastenverzekering + TOP verzekering: keert een vastgesteld bedrag uit om de hypotheeklast te kunnen betalen + voorkomt sterke terugval bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid door een gegarandeerde aanvulling  tot 70% van het jaarinkomen tot € 50.000.
Waarom een Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Inkomensgarantie garandeert een opgegeven gegarandeerd inkomen als de klant in de WIA komt. Hierbij wordt het gewenste inkomen behouden en kan de klant doorleven op basis van dit gewenste inkomen. Of de klant gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is, of dat de restverdiencapaciteit niet wordt benut heeft hierop geen invloed. Het inkomen wordt altijd tot het gegarandeerde inkomen aangevuld.

Wanneer mag een Callas Inkomensgarantie worden afgesloten?

De Callas Inkomensgarantie is af te sluiten voor nieuwe klanten die op zelfde moment een nieuwe hypotheek afsluiten, of waarvan de rentevaste periode van de hypotheek afloopt. Maar ook bij veranderingen te aanzien van hypotheek; lagere rente, andere  aflosvorm (beleggingshypotheken omzetten, of aflossingsvrije delen naar annuïteiten)

Voor wie is de Callas Inkomensgarantie geschikt?

De Callas Inkomensgarantie is geschikt voor werknemers:

 • met een eigen woning (geen huurders, geen zelfstandigen),
 • die een nieuwe hypotheek afsluiten,
 • of waarvan de rente vaste periode van de huidige hypotheek afloopt,
 • en die bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid verzekerd willen zijn van een bepaald aan te geven (gemaximeerd) inkomen.
 • veranderingen te aanzien van hypotheek; lagere rente, andere  aflosvorm (beleggingshypotheken omzetten, of aflossingsvrije delen naar annuïteiten)

Voor werknemers met een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’ is de verzekering niet geschikt.

Wat als de klant al een WGA-hiaatverzekering heeft via de werkgever?

Is WGA hiaatverzekering een basisverzekering, dan is de Callas Inkomensgarantie een prima aanvulling. Veruit de meeste WGA hiaatverzekeringen in de markt zijn basisverzekeringen; ze bieden slechts een zeer beperkte inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft de klant echter een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’, dan is de Callas Inkomensgarantie niet geschikt.

In de WIA Planner kun je een lijst bekijken met alle collectieve WGA hiaatverzekeringen. Je ziet dan direct of de Callas Inkomensgarantie van toegevoegde waarde is.

Wat als de klant al een excedentverzekering heeft via de werkgever?

Heeft de klant een excedentverzekering, dan kan de Callas inkomensgarantie minder geschikt zijn.

Wat wordt verstaan onder de hoogte van het gegarandeerde inkomen?

De hoogte van het gegarandeerde inkomen is het gewenste bruto inkomen dat de klant heeft aangegeven te willen ontvangen, op het moment dat hij/zij een WIA-uitkering ontvangt. Callas vult deze uitkering aan tot het gewenste inkomen.

Dit gegarandeerde inkomen is een percentage van het huidige inkomen (voor afsluiten) met een maximum van het gewenste inkomen.

Een voorbeeld:

Iemand heeft een inkomen (inclusief vakantie geld) van € 3000,- en wenst een bruto inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid van € 2700 bruto. Dan is dit 90% (€ 2700/ € 3000) van het inkomen. Dan is het gegarandeerd inkomen 90% van het laatst verdiende inkomen met een maximum van € 3000,-.

Na verloop van tijd wordt de klant arbeidsongeschikt en het laatst verdiende inkomen bedraagt € 3000 of meer. Dan is het gegarandeerd inkomen € 2700.

Stel dat de klant arbeidsongeschikt wordt en het laatst verdiende inkomen is € 2500, dan heeft de klant een gegarandeerd inkomen van 90% van € 2500 is € 2250.

Wat is de minimale en maximale hoogte van het gegarandeerd inkomen?

Het gegarandeerd inkomen is minimaal 70% en maximaal 90% van het huidige inkomen. Deze garantie is mogelijk voor inkomens tot € 80.000 bruto per jaar (€ 6.667 per maand).

Kan de verzekering worden afgesloten met een inkomen hoger dan € 80.000?

Ja, dat kan. Echter gaat het gegarandeerde inkomen niet verder dan 70% tot 90% van € 80.000 bruto jaarinkomen.

Stel dat iemand € 100.000 bruto per jaar verdient en de Callas Inkomensgarantie afsluit voor 90% van zijn laatst verdiende inkomen. Dan geldt de garantie van 90% voor € 80.000, dit is het maximaal te verzekeren inkomen.

Kan het gegarandeerd inkomen worden aangepast?

Ja dat kan. De klant kan altijd het gegarandeerd inkomen verhogen en verlagen tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden. Verhogen gaat met een gezondheidsverklaring.

Ook kan verhogen zonder gezondheidsverklaring en wel 1 x per 3 jaar evenredig met het gestegen inkomen, met minimaal 5% en maximaal 15%.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • de klant is nu en de afgelopen 180 dagen volledig arbeidsgeschikt, en;
 • tijdens deze periode aan het werk en wordt hiervoor betaald, en;
 • er is niets bekend over ontslag of dreiging van ontslag.
Waarom kan de Callas Inkomensgarantie alleen op basis van gangbare arbeid ?

De Callas Inkomensgarantie werkt samen met de WIA. De WIA is op basis van gangbare arbeid (UWV volgend). Daarom is de Callas Inkomensgarantie ook op basis van gangbare arbeid.

Welke looptijd kan een klant kiezen?

Klanten kunnen kiezen voor een looptijd van 5 tot 30 jaar.

Ze ontvangen de aanvulling op hun WIA uitkering zolang de verzekering loopt en ze voldoen aan de voorwaarden van de Callas Inkomensgarantie.

Waarom is de looptijd van de Callas Inkomensgarantie maximaal 30 jaar?

De Callas Inkomensgarantie zorgt ervoor, net zoals de woonlastenverzekering en TOP verzekering dat bij arbeidsongeschiktheid de hypotheek en andere kosten betaald kunnen blijven worden. En wel voor de looptijd van de hypotheek. Een hypotheek heeft een looptijd van maximaal 30 jaar, de Callas Inkomensgarantie, TOP verzekering en woonlastenverzekering sluiten hierop aan.

Moet de klant een salaris wijziging doorgeven?

Nee, dat hoeft niet. Wel kan dit verstandig zijn, aangezien de inkomensgarantie is vastgesteld op basis van het inkomen op het moment van afsluiten.

Als het salaris wijzigt kunnen ook de inkomenswensen veranderen. Als dat het geval is, is het belangrijk ook de inkomensgarantie aan te passen. Zowel omhoog als omlaag is dit mogelijk.

Moet verandering van werkgever of beroep doorgegeven worden?

Nee, dat is niet nodig.

Wanneer moet de klant bij de adviseur melden dat hij/zij ziek of arbeidsongeschikt is?
 • Als de klant al 3 maanden ziek of arbeidsongeschikt is.
 • Gelijk als de klant een WIA uitkering aanvraagt.
Welke wijzigingen dient de klant aan de adviseur door te geven?
 • Klant gaat verhuizen
 • Klant vertrekt voor langer dan twee maanden naar het buitenland;
 • Klant minder dan 16 uur per week zijn/haar beroep, waarvoor hij/zij wordt betaald, actief gaat uitoefenen;
 • Klant gebruik gaat maken van een VUT-regeling of met (pre-) pensioen gaat;
 • Klant als (zelfstandig) ondernemer gaat werken.

Voorwaarden

Welke inkomensbestanddelen tellen mee bij de bepaling van het laatst verdiende inkomen voor arbeidsongeschiktheid en laatst verdiende inkomen voor afsluiten polis (=huidig inkomen)?

Met het laatstverdiende maandinkomen voor arbeidsongeschiktheid (en voor afsluiten polis) wordt het inkomen bedoeld waarover belasting wordt betaald dus inclusief: bonussen, winstuitkeringen, 13e maand, vakantiegeld, bijtelling auto van de zaak.

Zie de exacte omschrijving in de voorwaarden.

Welke inkomensbestanddelen tellen mee bij de bepaling van het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid?

In geval van arbeidsongeschiktheid is het nieuwe maandinkomen al het inkomen waarover belasting wordt betaald (inclusief vakantiegeld). Hier horen ook bij inkomsten uit:

 • De WIA;
 • sociale voorzieningen;
 • en een andere verzekering die het inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid. Lastenverzekeringen horen hier niet bij.

Zie de exacte omschrijving in de voorwaarden.

Wat is niet gedekt?

Algemene uitsluitingen zoals roekeloosheid, molest en bovenmatig alcohol gebruik. En in sommige gevallen staat een clausule op de polis. Deze clausule geldt als de klant geen volledige dekking kunt krijgen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ziekte, klacht of gebrek die hij/zij voor het begin van de verzekering al had. De klant wordt altijd eerst geïnformeerd over een clausule.

Premie

Is de premie aftrekbaar?

Voor de Callas Inkomensgarantie betaalt de klant maandelijks een premie. Deze premie is aftrekbaar voor de belasting. Afhankelijk van het inkomen krijgt de klant een bepaald deel van de premie terug van de belasting.

Uitkeringen uit deze verzekering zijn belastbaar.

Geldt er premievrijstelling tijdens een uitkering?

Ja. Net als bij de woonlastenverzekering geldt er ook premievrijstelling bij de Inkomensgarantie bij een uitkering.

Hoe lang moet de premie betaald worden?

Gedurende de gehele verzekeringsduur. De verzekeringsduur kiest de klant zelf. De laatste twee jaar van de looptijd van de verzekering hoeft geen premie meer betaald worden.

Blijft de premie gelijk gedurende de looptijd?

Ja, in principe wel. De premie van de Callas Inkomensgarantie blijkft gelijk tijdens de looptijd.

Wel kan de verzekeraar jaarlijks de premie naar boven of naar beneden aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Kan de verzekeraar tussentijds de premie wijzigen?

De verzekeraar kan jaarlijks de premie naar boven of naar beneden bijstellen. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Afsluiten

Hoe kan ik de Callas Inkomensgarantie afsluiten?

De Callas Inkomensgarantie kun je aanvragen via het Callas extranet  en de adviessoftwarepakketten Findesk  Finix, Adviesbox en Scenario Advies. 

De Callas Woonlastenverzekering + TOP verzekering kun je aanvragen via het Callas Extranet en de adviessoftwarepakketten (Adviesbox, Scenario Advies en Finix). Via de adviessoftwarepakketten verloopt de aanvraag digitaal via HDN.

Heb ik WFT Inkomen nodig om de Inkomensgarantie af te kunnen sluiten?

Nee. U kunt de Callas Inkomensgarantie afsluiten indien u in het bezit bent van WFT Hypothecair Krediet.

Toelichting Bureau DFO:

De verzekering mag worden afgesloten zonder WFT inkomen indien er een relatie is met de hypotheek, daarbij is het moment van afsluiten niet doorslaggevend:

“Onder de definitie van betalingsbeschermer vallen verzekeringen ter dekking van het risico dat verband houdt met de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst inzake consumptief en/of hypothecair krediet. Een groot aantal soorten verzekeringen kunnen onder deze definitie vallen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzekeringen tegen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen of de inkomsten van een cliënt door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of een combinatie van deze dekkingen die in samenhang met een overeenkomst inzake krediet worden gesloten.

In de praktijk zal een verband tussen de verzekering en de overeenkomst inzake krediet aanwezig zijn omdat deze op hetzelfde moment worden aangeboden, geadviseerd of afgesloten.

Indien de verzekering niet op hetzelfde moment wordt aangegaan of aangeboden, is het toch denkbaar dat uit de omstandigheden van het geval – bijvoorbeeld de doelstelling van de cliënt of de intentie van de financiële onderneming – toch een verband met een overeenkomst inzake krediet kan worden aangenomen.”

Mijn klant heeft al een woonlastenverzekering, is het dan nog zinvol ook een Inkomensgarantie af te sluiten?

Ja dat kan zinvol zijn in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als iemand de inkomensgarantie van 90% verder wilt aanvullen met een vast bedrag uit de woonlastenverzekering tot maximaal 100%.

Uitkering

Wanneer start de uitkering?

Op het moment dat de klant in de WIA komt. Dit is meestal na twee jaar ziekte. Komt de uikering onder het gewenste gegarandeerde inkomen uit, dan start de aanvulling uit de Callas Inkomensgarantie.

Hoe hoog is de uitkering?

Dit hangt af van het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het gegarandeerde inkomen. Als het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid onder het gegarandeerde inkomen uitkomt, vult de Callas Inkomensgarantie het inkomen aan. Zo wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid gelijk aan het gegarandeerde inkomen.

Hoe lang krijgt de klant aanvullende uitkering?

De klant krijgt de aanvullende uitkering zolang de verzekering loopt en de klant voldoet aan de voorwaarden van de verzekering. De uitkering eindigt altijd op de einddatum. De einddatum is vermeld op de polis.

Opzeggen

Kan de polis tussentijds opgezegd worden?

Ja, de polis is maandelijks opzegbaar.

CALLAS INKOMENSPLANNER

Snel en eenvoudig advies over inkomensrisico’s arbeidsongeschiktheid

Callas maakt advies rondom het inkomensrisico van arbeidsongeschiktheid makkelijker voor je met de Callas Inkomensplanner. Met deze super eenvoudige online tool kun je relaties snel en eenvoudig een volledig beeld geven van hun financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid.

Binnen enkele minuten maak je een op maat gesneden duidelijk rapport. Indien de planner een tekort signaleert, wordt hiervoor gelijk een oplossing aangedragen, zoals de Callas Inkomensgarantie. Deze oplossing kun je vervolgens direct vanuit de planner omzetten in een verzekeringsaanvraag.

Ga naar het Callas Extranet om de Inkomensplanner te gebruiken.

Verhoog de waarde van je advies.

Ga naar onze Adviestools om risico’s effectief in kaart te brengen. Door samen met je klanten stapsgewijs te inventariseren waar hun inkomensrisico’s liggen en te komen tot een passend advies bied je extra meerwaarde.

Laatste nieuws

Duizenden mensen beschermt tegen inkomensterugval

De Callas Inkomensgarantie bestaat 1 jaar en beschermt nu al een groot aantal mensen tegen een inkomensterugval. Zonder de adviseur was dit niet gelukt en daar zijn wij onze adviseurs dankbaar voor! Arbeidsongeschiktheid, cliënten denken er liever niet over na. Terwijl het inkomen fors kan dalen, waardoor een groot deel van de huizenbezitters in Nederland … Continued

Callas genomineerd voor Gouden Lotus Award

Callas genomineerd voor Gouden Lotus Award InFinance reikt tijdens Hypovak op 28 mei in Nieuwegein de Gouden Lotus Awards uit. Wij zijn wederom door hen geselecteerd, dit keer in de categorie ‘Inkomensverzekeraar’.Daar zijn wij natuurlijk supertrots op want Callas is dé ontwikkelaar van producten die het inkomen van Nederlandse huizenbezitters beschermt tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid!. Help … Continued