safety-coaching

AFM Checklist

Op grond van de zorgplicht moeten intermediairs bij een hypotheekadvies berekenen of de woonlastenverzekering voor een klant nodig is. De AFM publiceerde een leidraad met spelregels en aanwijzingen om dit traject efficiënt te doorlopen. En om met een passend advies te komen, zonder over- of onderdekking.

De AFM stelt dat de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in kaart moeten worden gebracht door de intermediair. Het is dus nodig om:

• Meerdere inkomensscenario’s bij arbeidsongeschiktheid na te rekenen.
• Werkgeversvoorzieningen daarin betrekken.

• De hoogte van de dekking af te stemmen op de situatie van de individuele klant.

De AFM Checklist geeft praktische aanwijzingen om hieraan te voldoen.

Downloads

Spelregels en open deuren

Een opsomming van ‘zorgplichteisen’ vanuit de AFM en interpretatie D&O. Data afkomstig van Leidraden Hypotheekadvies AFM en AFM rapport over adviessoftware. Dit document vormt een kader voor onze aanpak, ook voor trainingen. We kunnen adviseurs wijzen op hun plichten die gesteld worden vanuit de AFM.

Download de pdf

Callas Nederland B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen

Postbus 75916
1070 AX Amsterdam

 

AFM 12015564
KvK 34180390

©2017 Callas Nederland BV
te Amstelveen

Contact

Tel: 020-426 60 00

Contact account manager