DE CALLAS WIA PLANNER

De all-in tool voor (hypotheek) adviseurs

 

Callas heeft een slimme WIA Planner ontwikkeld voor financieel adviseurs. De in 2015 geïntroduceerde tool is erg populair onder hypotheekadviseurs en wordt inmiddels door ruim 1.500 adviseurs vrijwel dagelijks gebruikt om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voor hun klanten in kaart te brengen. Er zijn inmiddels ketens die het gebruik van de tool zelfs verplicht stellen voor hun kantoren.

Laat u inspireren tot succesvolle adviesgesprekken.

Uw voordelen met de WIA Planner

• Standaard worden 4 AO scenario’s en 1 WW scenario uitgewerkt
• Direct inzicht in de kans op elk scenario, afgestemd op de klantsituatie
• WIA / WGA hiaat – en excedentregeling ingebouwd
• Doorrekening conform CHF-norm of een eigen gekozen inkomensnorm
• Planning op basis van bruto dan wel netto inkomen mogelijk
• Standaard tekstsjablonen aanwezig (die aansluiten bij het gekozen scenario)
• Direct inzicht in de bijbehorende premie per scenario
De Callas WIA Planner is alléén toegankelijk voor aangesloten adviseurs bij Callas en is gratis te downloaden via het Callas Extranet.

Bent u nog niet aangesloten bij Callas, vraag nu een aanstelling aan.

De Callas WIA Planner is gratis te downloaden via het Callas Extranet

De Callas WIA Planner is alléén toegankelijk voor aangesloten adviseurs bij Callas

Klantspecifieke scenario analyse

Advies over arbeidsongeschiktheidsrisico’s is voor veel adviseurs erg lastig vanwege de grote hoeveelheid mogelijke scenario’s (meer dan 4.500). Met de Callas WIA Planner genereert u in een aantal muisklikken een volledig rapport die is afgestemd op de individuele klantsituatie.

De WIA Planner brengt standaard 4 scenario’s van arbeidsongeschiktheid en 1 WW-scenario in beeld waarbij elk scenario wordt voorzien van een persoonlijke instroomkans. Deze instroomkans wordt bepaald op basis van de leeftijd van de klant, de werkkring en actuele UWV instroomcijfers. Tevens kan een bestaande WGA hiaatverzekering, excedentdekking of reeds lopende voorziening op eenvoudige manier worden ingevoerd.

Bekijk de WIA Planner

Antwoord op veel gestelde vragen

Is het scenario en benutting rvc aan te passen

Nee, met deze 3 scenario’s heb je de onderkant, de bovenkant en een “midden” scenario

Is het nog relevant om het beroep direct ergens in te vullen

Nee, dat is in de WIA Planner niet relevant

Hoe kan ik de marktwaarde weten als het moment van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid onzeker is

Het beste is om uit te gaan van de huidige situatie. In de verklaring staat dit ook opgenomen. U kunt niets voorspellen.

Hoe komt het dat er verschillende uitkomsten zijn tussen de WIA Planner en bijv. Findesk of Adviesbox?

De WIA Planner rekent van bruto naar netto op basis van een zgn. RAET berekening (loonberekening). Je kunt dit o.m. checken op www.berekenhet.nl

Hierbij wordt geen rekening gehouden met onderdelen uit de collectieve regeling zoals een verplichte bijdrage pensioenpremie of een bijdrage aan de collectieve WGA hiaatverzekering of nabestaandenvoorziening. Hypotheeksoftware zoals Adviesbox of Findesk houden daar mogelijk wel rekening mee waardoor er verschillen kunnen ontstaan. U kunt het berekende netto inkomen uit de WIA Planner eenvoudig “overschrijven” zodat u de uitkomsten netjes kunt matchen met uw hypotheeksoftware.

Kan ik in 1 adviesrapport een analyse maken van beide partners?

Nee, de WIA Planner maakt een analyse van elk persoon apart. Dat betekent dat u de gegevens dus moet “omwisselen” voor een tweede analyse (van de partner). Dit vergt een extra investering van ongeveer 15 seconden.

Laat de WIA Planner zien welke bruto bedragen je moet verzekeren?

Ja, de bruto bedragen worden zichtbaar gemaakt in het adviesrapport. In de WIA Planner zelf laten we de NETTO tekorten effecten in beeld zien, aangezien dat meer impact heeft en begrijpelijker is voor de klant. En het laat zien wat u netto moet verzekeren. In het adviesrapport kunt u ook de brutobedragen lezen omdat de TOP dekking een BRUTO dekking is.

Waarom kan je bij stap 5 niet meer scenario’s tegelijk aanvinken?

In het adviesrapport worden alle 4 scenario’s besproken, maar je moet uiteindelijk een uitgangspunt hebben, dus een scenario kiezen

Is het CHF norminkomen gebaseerd op de toetsrente?

Ja

Indien u 2 inkomens hebt, en u maakt van beiden een analyse, ontstaat een verschillend CHF norminkomen. Hoe kan dat? Dit zou in dit gezin toch hetzelfde moeten zijn?

Indien er sprake is van 2 inkomens dient het norminkomen ook te worden bepaald op basis van de aanwezigheid van 2 inkomens. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan binnen 1 gezin.
Voorbeeldberekening  John & Yvonne:
Inkomen John       : € 48.000
Inkomen Yvonne   : € 24.000
Hypotheek               : € 320.000
Toetsrente                : 3,2%

Indien we een AO-analyse maken voor John
We moeten we dus ‘op zoek’ naar het minimaal benodigde inkomen bij AO van John.
Het inkomen van Yvonne is daarbij bekend : € 24.000
De toetsing levert een minimaal inkomen op voor John van € 44.600
Samen : € 68.600

In deze situatie is het CHF norminkomen per maand dus :
Bruto                Netto
Inkomen John                                         € 3.717              € 2.595
Inkomen Yvonne (gelijk)                        € 2.000             € 1.696
TOTAAL CHF NORMINKOMEN           € 5.717                € 4.291

Indien we een AO-analyse maken voor Yvonne
We moeten we dus ‘op zoek’ naar het minimaal benodigde inkomen bij AO van Yvonne. Het inkomen van John is daarbij bekend : € 48.000
De toetsing levert een minimaal inkomen op voor Yvonne van € 19.800
Samen : € 67.800

In deze situatie is het CHF norminkomen dus :
Bruto              Netto
Inkomen John (gelijk)                          € 4.000         € 2.739
Inkomen Yvonne                                 € 1.650           € 1.500
TOTAAL CHF NORMINKOMEN        € 5.650          € 4.239
In de meeste softwarepakketten wordt het norminkomen bepaald door een toetsing uit te voeren alsof er sprake is van 1 inkomen. Het voordeel hiervan is dat het norminkomen voor beiden partners in het gezin aan elkaar gelijk is. Naar ons idee is dit berekende norminkomen echter niet juist, indien er 2 inkomens aanwezig zijn dient de toetsing ook plaats te vinden op basis van 2 inkomens (net zoals je dat doet bij een maximale hypotheekberekening).

In de WIA Planner wordt het tekort berekend over 6 jaar? Hoe moet ik dat precies zien?

Het tekort dat in de WIA Planner wordt getoond is inderdaad het structurele inkomenstekort, dus na de eventuele loongerelateerde periode

Uit welke bron zijn genoemde statistieken afkomstig?

UWV en CBS

Zijn de overzichten van de visualitie te downloaden in PDF?

Ja dat kan, via bestandopslaan als – kies map en sla op als PDF document

Bij het netto inkomen wordt (nu) geen rekening gehouden met afdracht pensioenpremie etc. Hoe los ik dat op?

Als het netto inkomen niet overeenkomt in de WIA Planner tov je advies pakket, dan kun je dit overschrijven in de WIA Planner bij stap 2.