BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Ter voorbereiding adviesgesprek

Om de kwaliteit van je advies te waarborgen, kun je hier gebruik maken van een aantal belangrijke documenten. We adviseren je deze bij de hand te houden om je adviesgesprek voor te bereiden en waar nodig met je klant te bespreken. Het zijn openbare publicaties, je kunt ze doorsturen naar een klant als je dat nodig acht.

Downloads

Oplossingen rondom advies AO

Een overzicht van een goed opgebouwd advies volgens AFM.

Oplossingen rondom advies AO
Voorbeeld uitwerking Advies AO

Een voorbeeld van een advies, als leidraad voor je eigen adviesgesprekken. De bedoeling van dit document is je laten tonen hoe je een klant meeneemt door de verschillende scenario´s bij AO. De inkomensrisico´s hangen immers samen met de mate waarin iemand arbeidsongeschikt wordt.

Veel adviseurs adviseren hun klanten nog steeds op basis van het scenario ´volledig AO´ omdat dit het meest voorkomt. Het risico is echter niet te vangen in één bedrag. In het te downloaden voorbeeldgesprek lees je hoe een adviseur zijn klant door meerdere scenario´s meeneemt. Van het milde ´volledig AO´ tot de mogelijke doemscenario´s bij ´gedeeltelijk AO´.

Het is essentieel dat je deze samen met je klant doorneemt. De kans dat deze bij AO in een probleemsituatie terecht komt is zo´n 30%! Door je klant inzicht te geven in de potentiële risico´s kun je in samenspraak bepalen welke risico´s afgedekt moeten worden. Je klant heeft daarmee de beste verzekeringsoplossing. Je voldoet tevens aan de richtlijnen van de AFM, die je verplicht om te onderzoeken of een klant een bepaald risico aan kan en daar een passend advies bij te geven.

Voorbeeld uitwerking Advies AO
Kansen, risico’s en bewustwording

Een opsomming van feiten/data over arbeidsongeschiktheid vanuit CBS en UWV.

Kansen, risico’s en bewustwording
Callas Woonlastenverzekering #1 bij Consumentenbond onderzoek
Bekijk het laatste Consumentenbond Onderzoek Woonlastenverzekeringen