AFM GEEFT PRAKTISCH AANWIJZIJNGEN

AFM Checklist

Op grond van de zorgplicht moet je bij een hypotheekadvies de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in kaart brengen. En berekenen of de woonlastenverzekering voor een klant nodig is.

De AFM Checklist geeft praktische spelregels en aanwijzingen om dit traject efficiënt te doorlopen. En om met een passend advies te komen, zonder over- of onderdekking.  Je dient hierbij:

• Meerdere inkomensscenario’s bij arbeidsongeschiktheid na te rekenen.
• Werkgeversvoorzieningen daarin te betrekken.
• De hoogte van de dekking af te stemmen op de situatie van de individuele klant.

Downloads

Spelregels en open deuren

In deze Checklist zie je een opsomming van ‘zorgplichteisen’ vanuit de AFM en interpretatie van D&O. De data is afkomstig van Leidraden Hypotheekadvies AFM en AFM rapport over adviessoftware.

Deze Checklist vormt ook het kader voor de Callas dienstverlening, waaronder trainingen. We helpen adviseurs met het voldoen aan de plichten die gesteld worden vanuit de AFM.

Spelregels en open deuren