REGELT U ALLEEN DE HYPOTHEEK? OF GAAT U VERDER?

Advieskaarten

Vier handige Advieskaarten om de risico’s en financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid helder aan te tonen. Deze advieskaarten kunt u gebruiken tijdens het adviesgesprek.

Downloads

Wat moet ik doen en welke oplossing moet ik adviseren?

De hoogte van de uitkering van het UWV bij langdurige ziekte is niet te voorspellen, de meeste adviespakketten tonen 2 of 3 scenario’s, in werkelijkheid zijn er wel 4.500 berekeningen (scenario’s) te maken. Wat we wél kunnen bepalen in overleg met de klant is hoeveel inkomen er minimaal benodigd is wanneer de klant arbeidsongeschikt geraakt. Dit is een veel gemakkelijkere insteek dan ‘gokken’ in welk scenario de klant eventueel komt. Het benodigde of gewenste inkomen is dan het uitgangspunt voor de berekeningen. De belangrijkste eerste stap bij het in kaart brengen van het financieel risico bij arbeidsongeschiktheid is goed inventariseren wat er wel of niet middels een collectieve regeling bij de werkgever is geregeld.

Advieskaart voor de consument, Callas productoplossingen AO (WW) Woonlastenverzekering vs Inkomensgarantie
Advieskaart wanneer welke oplossing? Wat moet ik doen en welke oplossing moet ik adviseren?
Statistieken arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Deze advieskaart geeft antwoord op vragen als: Hoeveel mensen raken er jaarlijks arbeidsongeschikt? Wat is de gemiddelde werkloosheidsduur? Wat is de kans dat de restverdiencapaciteit volledig kan worden benut?

Statistieken arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Rendement Advieskaart
Advieskaart Rendement 1974-2019