REGELT U ALLEEN DE HYPOTHEEK? OF GA JE VERDER?

Advieskaarten

Zes handige Advieskaarten om de risico’s en financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid helder aan te tonen. Deze advieskaarten kun je gebruiken tijdens het adviesgesprek.

Downloads

Wat moet ik doen en welke oplossing moet ik adviseren?

De hoogte van de uitkering van het UWV bij langdurige ziekte is niet te voorspellen, de meeste adviespakketten tonen 2 of 3 scenario’s, in werkelijkheid zijn er wel 4.500 berekeningen (scenario’s) te maken. Wat we wél kunnen bepalen in overleg met de klant is hoeveel inkomen er minimaal benodigd is wanneer de klant arbeidsongeschikt geraakt. Dit is een veel gemakkelijkere insteek dan ‘gokken’ in welk scenario de klant eventueel komt. Het benodigde of gewenste inkomen is dan het uitgangspunt voor de berekeningen. De belangrijkste eerste stap bij het in kaart brengen van het financieel risico bij arbeidsongeschiktheid is goed inventariseren wat er wel of niet middels een collectieve regeling bij de werkgever is geregeld.

Advieskaart voor de consument, Callas productoplossingen AO(WW)
Advieskaart voor de adviseur, inkomensrisico AO Callas
Advieskaart AO
Advieskaart WW
Statistieken AO en WW

Deze Advieskaart helpt je bij het bepalen van het juiste verzekerde maandbedrag. Tijdens het adviesgesprek kun je met deze statistieken antwoord geven op vragen als: Hoeveel mensen raken er jaarlijks arbeidsongeschikt? Wat is de gemiddelde werkloosheidsduur? Wat is de kans dat de restverdiencapaciteit volledig kan worden benut?

Statistieken AO en WW
Rendement Advieskaart
Rendement Advieskaart